Strona główna » Zmiana formy składania dokumentów do Biura PZŻ

Zmiana formy składania dokumentów do Biura PZŻ

by ZOZŻ

pzz glowna ec30865a 855x590Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. następuje zmiana dotycząca formy składania dokumentów do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO od dnia 25 maja 2018 r. następuje zmiana formy składania dokumentów do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wszelkie dokumenty dotyczące rejestracji jachtów i patentów żeglarskich będą przyjmowane przez Sekretariat Biura PZŻ od interesantów, ich pełnomocników lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Rekomendujemy przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej jako przesyłek rejestrowanych.

Uprzejmie informujemy, że Sekretariat Biura PZŻ nie dokonuje weryfikacji poprawności ani kompletności złożonych dokumentów. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o składanie/przesyłanie dokumentów poprawnych i kompletnych zgodnych z informacją zawartą na stronie internetowej PZŻ w działach PATENTY i REJESTRACJA JACHTÓW.

Źródło www.pya.org.pl

Powiązane artykuły