Strona główna » Przestawiamy zmodyfikowany system kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym

Przestawiamy zmodyfikowany system kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym

by ZOZŻ

pzz glowna 5ffec2d2 855x590Informujemy, że jest już dostępny zmodyfikowany system kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym.

Obserwując obecną sytuację obszaru szkolenia instruktorów żeglarstwa w Polsce, Komisja Szkolenia PZŻ zwróciła uwagę na problem jednakowego traktowania przez przepisy państwowe osób posiadających stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, mimo że ich kompetencje się różnią.

Dotychczasowy program szkolenia na kursach MIŻ, nie przygotowywał do wykonywania bardzo odpowiedzialnej delegacji – egzaminowania, szczególnie w kontekście rozwijania kompetencji społecznych czy psychofizycznych.

Aktualnie oba stopnie instruktorskie się dublują, co powoduje zanikanie podnoszenia kwalifikacji instruktorskich i mocne obniżenie poziomu kadr szkoleniowych. Większość kadr szkoleniowych pozostaje na poziomie MIŻ z patentem żeglarza jachtowego. Propozycją rozwiązania tej trudnej sytuacji jest zmiana Młodszego Instruktora Żeglarstwa, na Nauczyciela Żeglowania bez możliwości egzaminowania. Ten aspekt jest jedną z przyczyn wprowadzenia zmian do Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ jak i aktualizacji zakresów programowych oraz procedur.

Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca, jako pierwszy praktyczny etap szkolenia przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, umożliwiający zapoznanie się z pracą instruktora.

Wprowadzona zmiana jest również podyktowana przygotowaniem do wprowadzenia kwalifikacji rynkowych w zakresie kształcenia żeglarskich kadr szkoleniowych.

Zmodyfikowany system kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym dostępny jest w załączniku PDF.

Powiązane artykuły