Strona główna » Posiedzenie ZG PZŻ. Co dalej ze „Śmiałym” i „Głowackim”?

Posiedzenie ZG PZŻ. Co dalej ze „Śmiałym” i „Głowackim”?

by ZOZŻ

1 Marina Trzebież 2019 remontNajważniejszą sprawą omawianą podczas ostatniego posiedzenia ZG PZŻ w Gdyni – w czwartek 3 października 2019 – był model współpracy w zakresie projektu Nowa Marina Gdynia. Prezes PZŻ Tomasz Chamera przedstawił najnowsze informacje dotyczące planowanej inwestycji. Dyskutowano też o bieżącej sytuacji w Marnie Trzebież, i o ewentualnych remontach „Śmiałego” i „Kapitana Głowackiego”

PZŻ pozyskał partnera, z którym zamierza realizować tę inwestycję, w zakresie projektu Nowa Marina Gdynia. Aktualnie trwają ostatnie prace nad umową i harmonogramem działań. Zaprezentowany model współpracy zawiera warunki, które muszą zostać spełnione, aby inwestycja została zrealizowana. Zarząd PZŻ, przy aprobacie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie przychylił się do przedstawionej koncepcji, upoważniając zespół inwestycyjny do dalszego procedowania projektu.

Kolejnym ważnym punktem obrad były zasady weryfikacji poprawności i kompletności dokumentacji, wymaganej do rejestracji jachtów morskich. Jachty morskie żaglowe i motorowe, używane do celów sportowych lub rekreacyjnych, o długości kadłuba od 5 m do 24 m podlegają obowiązkowi rejestracji w polskim rejestrze jachtów, prowadzonym przez PZŻ. Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom właścicieli i armatorów jachtów, Zarząd PZŻ zdecydował wprowadzić odpłatną przyśpieszoną procedurę weryfikacji poprawności i kompletności dokumentacji, składanej w celu rejestracji jachtów morskich. Zgodnie z procedurą, jeśli dokumenty rejestracyjne zostaną złożone w Biurze PZŻ lub przesłane w jednym pliku na adres mailowy do godziny 12:00 każdego dnia roboczego, i zostaną zweryfikowane, to rejestracja jachtu nastąpi do godziny 16:00 tego samego dnia. Pełną procedurę wraz z adresem mailowym podamy niedługo w osobnym komunikacie.

Jacek Pietraszkiewicz, skarbnik PZŻ, przedstawił także bieżącą sytuację w Marinie Trzebież. Zwrócił przede wszystkim uwagę na współpracę z generalnym wykonawcą w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych. Prace trwają i na nowy sezon wszystkie usterki, które objawiły się w trakcie eksploatacji, powinny zostać usunięte.

Podjęto też dyskusje na temat bieżącego stanu technicznego i problemów jednostek s/y „Śmiały” i STS „Kapitan Głowacki”. Stan obu jednostek omawiany był podczas Sejmiku PZŻ w kwietniu 2019 r. „Kapitan Głowacki” znajduje się w Kołobrzeskiej Stoczni Remontowej. Mając na uwadze stan techniczny żaglowca, przeprowadzono niezbędne prace remontowe, w tym uszczelnienie kadłuba, które pozwolą mu przetrwać nawet srogą zimę. PZŻ prowadzi działania mające na celu nawiązanie współpracy z administracją samorządową w zakresie remontu i ewentualnego przekształcenia jachtu w obiekt muzealny.

Wśród spraw, którymi zajmował się Zarząd PZŻ, były także regulaminy sportowo-szkoleniowe: w tym licencji sędziego, licencji trenera i instruktora, licencji zawodnika amatora, certyfikatów szkoleniowych i sportowych oraz zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ. Prace nad aktualizacją tych dokumentów zbliżają się do końca, a celem jest uchwalenie ich jeszcze w tym roku. Ponadto, w skład członków wspierających PZŻ przyjęto Centrum Żeglarskie ze Szczecina.

Zarząd PZŻ nadał też Honorową Odznakę Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego kapitanowi Jerzemu Ziółkowskiemu, Jerzemu Arturowi Taberowi i Zdzisławowi Czajko. Z kolei Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego przyznano następującym osobom: Jerzy Brezdeń, Mirosław Froń, Sławomir Kalinowski, Bronisław Kuśnierz, Janusz Okupny, Grzegorz Skura, Dariusz Walisiak, Jan Wątrobiński.

Materiały prasowe ZG PZŻ pya.org.pl Zdjęcia: Wiesław Seidler

Powiązane artykuły