Strona główna » Zapraszamy do zapisów na kurs na stopień „Nauczyciel Żeglowania” PZŻ

Zapraszamy do zapisów na kurs na stopień „Nauczyciel Żeglowania” PZŻ

by Marcin Raubo

Kurs na stopień „Nauczyciel Żeglowania” Polskiego Związku Żeglarskiego

Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się w systemie weekendowym w dniach od 27 lutego do 20 marca na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie –współorganizatora szkolenia.

Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel Żeglowania (odpowiednika dawnego Młodszego Instruktora Żeglarstwa) jest:

-ukończenie 18 roku życia,

-posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

-posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,

-zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,

-posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

Cena kursu 700 zł (plus egzamin PZŻ 320 zł)

Jeżeli planujesz zająć się szkoleniem żeglarskim –ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy zgłaszać na adres biuro@zozz.org  do dnia 21 lutego.

Pytania telefoniczne lub mailowe kierować należy do Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej Wojciecha Kaczora  wkaczor@zozz.org tel 602 337 429

ZOZZ_KURS NA NAUCZYCIELA

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.