Home Aktualności Okręgowe Walne Zgromadzenie Wyborcze 2021

Okręgowe Walne Zgromadzenie Wyborcze 2021

Autor: ZOZŻ

Szanowne koleżanki i koledzy żeglarze,

Pierwsze półrocze tego roku to czas ograniczeń związanych z COVID19. Ograniczenia dotyczą m.in. możliwości organizowania dużych spotkań, zebrań i zgromadzeń. Pomimo tych obostrzeń mamy jednak obowiązki wynikające z naszego członkostwa w Polskim Związku Żeglarskim. Mając na względzie zaplanowany na wrzesień bieżącego roku Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego, chcemy wskazać nowych delegatów, którzy będą na nim reprezentowali zachodniopomorską społeczność i aktywnie zadbają o jej sprawy.

Wobec tego, w imieniu swoim i kolegów z Zarządu ZOZŻ, zapraszam serdecznie waszych delegatów/delegatki na spotkanie w dniu 19.06.2021 (sobota) na godz. 11.00, aby przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń związanych z spotkaniami, wybrać delegatów na Sejmik PZŻ.
Proszę zwrócić uwagę, że spotkamy się w innym miejscu niż dotychczas, w sali w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

Do zobaczenia,
Marcin Raubo – Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego


Informacje administracyjne

Materiały na spotkanie można pobrać poniżej.
Prosimy o podanie mailowo nazwiska reprezentanta klubu na Okręgowe Walne Zgromadzenie Wyborcze do dnia 14.06.2021 na adres mailowy biura: biuro@zozz.org
Jeżeli nie zostanie podane nazwisko delegata klubu mailowo, to wytypowany przedstawiciel klubu będzie musiał mieć ze sobą upoważnienie od klubu do uczestniczenia w spotkaniu.

Prosimy również aby wytypowany przez Państwa kandydat na delegata na Sejmik PZŻ wypełnił oświadczenie , które będzie potrzebne przy podawaniu kandydatur
(osoba podana na kandydata nie musi znajdować się na sali ale musi być członkiem Państwa klubu lub klubu, który jest członkiem zwyczajnym PZŻ)

Upoważnienie dla przedstawiciela klubu (delegata) i oświadczenie od kandydata na delegata na Sejmik PZŻ można pobrać poniżej ( Regulamin Okręgowego Walnego Zgromadzenia Wyborczego)

  1. Zawiadomienie PDF
  2. Porządek obrad PDF
  3. Projekt Regulaminu PDF

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.