Strona główna » Zawiadomienie o Regatach Bałtycki Puchar Klas Jez. Jamno w Koszalinie

Zawiadomienie o Regatach Bałtycki Puchar Klas Jez. Jamno w Koszalinie

by ZOZŻ

Zawiadomienie o Regatach Bałtycki Puchar Klas Jez. Jamno w Koszalinie Optymist gr. B -Europa – ISA 407 3 – 4. 07. 2021 rok

 

  1. Termin i miejsce regat :

Regaty odbędą się w dniach 3 – 4.07.2021 r. na jez. Jamno w Koszalinie. Biuro zawodów znajdować się będzie na przystani miejskiej przy ul. Promowej w Koszalinie

  1. Organizator :

Organizatorem regat jest Jacht Klub Koszalin, 75-529 Koszalin ul. J. Piłsudskiego 90 ,

Wicekomandor : Waldemar Koralewski tel. 608484083

Wicekomandor : Borys Boratyński tel. 517968965

Sędzia Głowny – Roman Chyła

szczegóły na facebook https://www.facebook.com/jachtklubkoszalin/

  1. Warunki uczestnictwa :

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień World Sailing Wpisowe do regat wynosi 70 zł od łodzi dokonane w terminie do 30.06.2021 roku, po tym terminie 100 zł.

Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy JKK nr: 10 1090 1711 0000 0001 2068 7686

  1. Zgłoszenia do regat :

Zgłoszenia do regat wyłącznie na platformie: www.psko.pl

Strona regat : http://2021.sailingnet.pl/baltycki-puchar-klas

  1. Program regat :

3.07.2018 r. godz. 10.30 otwarcie regat

godz. 11.00 odprawa trenerów i kierowników ekip

godz. 11.30 gotowość startowa ( 4-5 wyścigów )

godz. 15.30 – 16.30 gorący posiłek dla uczestników regat

4.07.2018 r. godz. 10.00 start do kolejnych wyścigów ( 2-3 wyścigi )

godz. 15.00 zakończenie regat

Organizator przewiduje rozegranie 7 wyścigów po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy wyścig będzie odrzucony . Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 4 wyścigów

  1. Przepisy, ocena wyników, nagrody :

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2017-2021, przepisami klasowymi IODA, IECU, OKDIA, przepisami PZŻ, regulaminem PSKO oraz instrukcją żeglugi . W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ . Zwycięzcy otrzymają puchary , dyplomy i upominki.

  1. Trasy regat

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

  1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

  1. Prawa do wizerunku :

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat

  1. Zastrzeżenie odpowiedzialności :

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję oraz polisę OC i certyfikat łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ

ZAKWATEROWANIE – rezerwacji należy dokonać indywidualnie.

Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, ul. T. Rejtana 15. – 94 34 78 917

Hotel Verde, Mścice, ul. Koszalińska 1, tel. 94 317 08 00, www.verde.pl

Hotel Sport, ul. Sportowa 14, tel. 94 314-68-80, www.hotelsport.pl

Hotel Trawa , Stare Bielice 7a, ul. Szczecińska, www.trawahotelsport.pl

Dom Studenta WSZ, Koszalin ul. Leśna 1, tel. 94 343 33 06, mail: pwszkoszalin@wp.pl

Motel Arkadia, 94 347-74-37,785-931- 648, www.arkadiamotel.pl

Życzymy uczestnikom regat pomyślnych wiatrów !

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.