Strona główna » 57 Etapowe Regaty Turystyczne – relacja

57 Etapowe Regaty Turystyczne – relacja

by Marcin Raubo

W niedziele 25 lipca 2021 roku zakończyły się 57 Etapowe Regaty Turystyczne. Kolejna wakacyjna przygoda pod żaglami na wodach Pomorza Zachodniego na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim dobiegły końca.

Do rywalizacji stawiło się załogi na 62 jachtach.

Podczas regat była prawdziwie żeglarska pogoda dużo wiatru i piękne słońce na całej trasie poza etapem na Zalewie Szczecińskim który został przerwany ze względu braku wiatru.

Atmosfera wśród uczestników wspaniała, aktywność sportowa podczas wyścigu, nauka żeglowania pod okiem Rodziców i Dzidków a w portach integracja grup dzieci i młodzieży.

Wypoczynek w portach po wyścigu zapewniali gospodarze Gmin oraz Gminnych Ośrodków Kultury, Sportu i Rekreacji. Postojom w portach towarzyszyły spotkania uczestników przy piosence żeglarskiej natomiast dzieci i młodzież uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, wyjściach do muzeów, zabawach na świeżym powietrzu, zajęciach plastycznych.

Tydzień regatowy trwał od 17 do 25 lipca składał się z ośmiu etapów. Regaty rozegrane były na akwenach Pomorza Zachodniego, Powiatu Polickiego na Roztoce Odrzańskiej, Zalewie Szczecińskim na Zatoce Pomorskiej miedzy portami Morza Bałtyckiego oraz Zalewu Kamieńskiego. Start i meta każdego etapu zlokalizowane były na redzie portów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Regaty są wielkim świętem żeglarskim trwale wpisanym w historię polskiego żeglarstwa.

Regaty zostały przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa obowiązujących na całym świecie – Word Sailing i Międzynarodowymi Przepisami Prawa Drogi Morskiej (MPDM), przepisami zapisanymi w Zawiadomieniu o Regatach i Instrukcji Żeglugi.

Klasyfikacja jachtów przeprowadzona była według systemu przeliczeniowego: ORC, KWR, NHC. W regatach stosowane były Reguły Fair Play oraz Przepisy Bezpieczeństwa w tym roku dodatkowo dotyczące Coivit 19 wydane przez PZŻ.

Żeglarze rywalizowali o Puchar Burmistrza Gminy Police, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy, Puchar Prezydenta Świnoujścia oraz Prezesa ZOZŻ oraz o Błękitną Wstęgę akwenu regatowego wręczaną załodze jachtu, który w najkrótszym czasie przepłynął trasę wyścigu.

W klasyfikacji końcowej 57.ERT pierwsze miejsca zdobyli poszczególnych klasach:

Błękitną Wstęgę 57.ERT zdobył s/y VENANDI STR ze sternikiem Marcinem Mrówczyńskiem

ORC- s/y HARRY, sternik Artur Burdziej

KWR I – s/y MIO PORTOFINO, sternik Paweł Hapanowicz

KWR II – s/y TRZECI, sternik Krzysztof Dąbrowski

NHC- s/y VENANDI STR, sternik Marcin Mrówczyński

Na zakończenie 57 ERT, stawili się zaproszeni goście, wszystkie załogi w pamiątkowych koszulkach, czapeczkach, ze swoimi pupilami, które dzielnie znosiły trudy regatowe na pokładach jachtów.

Uroczystość zakończenia prowadziła Komandor Regat i Sędzia główny Izabella Kidacka, która poprosiła zaproszonych gości o wręczanie nagród:

Marcin Raubo – Prezes ZOZŻ wręczał Puchary w klasyfikacji końcowej 57.ERT,

Przemysław Lenart – zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego Szczecin wręczył Puchar „Bezpieczni na wodzie”

Zbigniew Jagniątkowski – Prezes Związku i Przystani Jachtowych -Lokalna Organizacja

Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego wręczył Puchar „Fair Play”

Piotr Lubowski przedstawiciel PANATENIUS ubezpieczenia jachtów wręczał nagrody

rzeczowe za zajęcie od 1 do 3 miejsca w poszczególnych grupach

Wśród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę:

  • SKAUT,
  • SaliStore.pl.

Miłośnicy śpiewania piosenki żeglarskiej otrzymali pamiątkowe kubeczki SzantyFan

Rozlosowano nagrody nieodpłatnego uczestnictwa jachtu w następnych 58.ERT ufundowane przez Prezesa ZOZŻ.

Prezes ZOZŻ Marcin Raubo jako organizator 57.ERT podziękował:

Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi za Honorowy Patronat. Pomorze Zachodnie było partnerem wspierającym organizację regat co łączyło się z dużą odpowiedzialnością dla organizatora za przeprowadzenie regat zgodnie z wytycznymi umowy partnerskiej oraz ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia jakie otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Specjalne podziękowania przekazał partnerom, którzy wydatnie przyczynili się do podniesienia poziomu 57.Etapowych Regat Turystycznych firmie:

PANTAENIUS ubezpieczenia jachtów dla Michała Korneszczuka,

DIVO- Dredging International Van Oord dla przedstawiciela Michała Rogasia,

Sauth Coast Baltic oraz Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego dla Prezesa Zbigniewa Jagniątkowskiego,

SKAUT, SailStore.pl dla Prezesa Marcina Imanowskiego,

Marina Developer oraz portal „Żeglarz” dla Prezesa Marcina Raubo,

SzantyFan dla Grzegorz Kidackiego,

Radiowa Szkoła pod Żaglami dla Katarzyny Wolik-Sajny.

Serdeczne podziękowania przekazał Przedstawicielom Miast i Gmin biorących udział w organizacji: w Policach Władysławowi Diakunowi, w Policach Staroście Polickiemu Andrzejowi Bednarkowi, w Dziwnowie Grzegorzowi Jóźwiakowi, w Kamieniu Pomorskim Stanisławowi Kuryłło, w Wolinie Ewie Grzybowskiej, w Nowym Warpnie Januszowi Burbie, w Stepnicy Andrzejowi Wyganowskiemu, Prezydentowi Świnoujścia Januszowi Żmurkiewiczowi reprezentowanemu przez zastępcę Pawła Sujkę, zastępcy Starosty Polickiego Joannie Napiwockiej, Sołtys Trzebieży Małgorzacie Siemianowskiej, Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciechowi Zdanowiczowi reprezentowanemu przez zastępcę Przemysława Lenarta, Kapitanowi Portu Morskiego Trzebież Radosławowi Pawlikowi, Prezesowi Mariny Trzebież Filipowi Gruszczyńskiemu,

Podziękowania za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia przekazał przedstawicielom Gminnych Ośrodków Kultury w Stepnicy- Mirosławie Nowak, Miejskim Ośrodkom Sportu i Kultury w Dziwnowie – Maciejowi Atras, Gminnemu Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji w Wolinie – Jarosławowi Tarnowskiemu, Marinie Kamień Pomorski-Prezesowi Jarosławowi Szwaja, Marinie Nowe Warpno i Świnoujście.

Podziękowania należy kierować również na ręce organizatorów i współpracowników 57.ERT: Prezesa ZOZŻ Marcina Raubo, Komandora i sędziego Izabelli Kidackiej, asystenta sędziego i kapitana Statku Komisji Regatowej (SKR) Grzegorza Kidackiego, Armatora SKR s/y „Olander „ Aleksandry Kocewicz, załogi SKR s/y „Olander”: Jindrich Kuchejda i Daniela Krautschneider, fotografów i filmowców – Adama Barwińskiego i Marka Kowalczyka, prowadzącego RIB’a Piotra Lubowskiego, pomocy brzegowej wykonywanej przez Macieja Olech.

Do startu w Regatach zgłosiło swój udział 62 jachty około 220 uczestników.

W trakcie trwania Regat w Stepnicy wystąpił zespół muzyczny THE NIEROBBERS.

Żeglarze w portach organizowali spotkania przy piosence żeglarskiej w ramach SzantyFan.

Do dyspozycji żeglarzy, dzieci i młodzieży były gry planszowe, program wycieczek krajoznawczych oraz wyjścia do muzeów na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim Pomorza Zachodniego. Specjalnie zatrudniony pracownik jako pomoc brzegowa Maciej Olech w każdym porcie w godzinach od 17.00 -21.30 przez około 2 do 4 godzin dziennie montował windery opiekował się dziećmi oraz organizował zabawy, wycieczki krajoznawcze, gry ruchowe dla dzieci i młodzieży pływającej na jachtach z rodzicami lub z dziadkami podczas wyścigów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 57 ERT za bezpieczny udział, gospodarzom przystani za ich udostępnienie, za spotkania ze społecznością poszczególnych miast i gmin, za wspólną promocję żeglarstwa na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim Pomorza Zachodniego oraz Funduszy Europejskich.

Zdjęcia na stronie www.zozz.org/ert/ YouTube: Żeglarz

Zapraszamy do dzielenia się i wrzucania własnych zdjęć, filmów.

 

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.