Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się w systemie weekendowym w dniach od 19 listopada do 11 grudnia na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie –współorganizatora szkolenia. Egzamin planowany jest na 12 grudnia.

Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel Żeglowania (odpowiednika dawnego Młodszego Instruktora Żeglarstwa) jest:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,
  • posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

Cena kursu 700 zł (plus egzamin PZŻ 320 zł)

Jeżeli planujesz zająć się szkoleniem żeglarskim – ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy zgłaszać na adres biuro@zozz.org  do dnia 15 listopada.

Pytania telefoniczne lub mailowe kierować należy do Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej

Wojciecha Kaczora  wkaczor@zozz.org tel. 602 337 429

Pobierz informację w formacie PDF