Strona główna » Zawiadomienie o regatach „Żagle 2022”

Zawiadomienie o regatach „Żagle 2022”

by ZOZŻ

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„ŻAGLE 2022”

XXI OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ

I PUCHAR STAROSTY POWIATU DRAWSKIEGO

28-29 MAJ 2022 r.

1. KLASY
OPTIMIST gr. A,B
ISA 407, Europa, Laser 4,7 (ILCA)

2. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty rozegrane będą na Jeziorze SIECINO. Bazą regat jest Wyspa OSTRÓW, CIESZYNO 40”
Regaty rozegrane będą w dniach 28-29.05.2022r.

3. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy
„SZKWAŁ”
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4
78-520 Złocieniec Kontakt:
kom: 509 332 287
annakaminska1963@o2.pl

4. GOSPODARZ – BIURO REGAT
Gospodarzem regat jest UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC, Biuro regat: Wyspa OSTRÓW ” CIESZYNO 40

5. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:
– OPTIMIST A
– OPTIMIST B,
– ISA 407
– Europa
– LASER 4,7 (ILCA)
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS edycja 2021-2024
– Przepisami klasowymi (dla danej klasy)
– Niniejszym zawiadomieniem o regatach
– Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)
– Komunikatami Organizatora (podanymi w dniu rozpoczęcia regat)
 OPTIMIST A, Przewiduje się rozegranie maksymalnie 7 wyścigów
 OPTIMIST B, Przewiduje się rozegranie maksymalnie 6-ciu wyścigów.
 ISA 407 Przewiduje się rozegranie maksymalnie 7-ciu wyścigów

 Europa i Laser 4,7 (ILCA) Przewiduje się rozegranie maksymalnie 7-ciu wyścigów

Regaty będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem PSKO.
Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucony przy rozegraniu minimum 4 wyścigów. Regaty
zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigów.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego
wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani po ukończeniu

6. W ramach regat XXI OGÓLNOPOLSKIE REGATY O PUCHAR ZIEMI ZŁOCIENIECKIEJ I PUCHAR STAROSTY POWIATU DRAWSKIEGO zostaną rozegrane:
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w klasach Optimist gr A , ISA407,
Europa (dotyczy tylko zawodników z województwa zachodniopomorskiego)
Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Klasach Optimist gr B i ISA 407 (ILCA, Laser 4,7,
Europa (dotyczy tylko zawodników z województwa zachodniopomorskiego)

7. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.psko.pl
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami
wymienionymi poniżej, wymaganymi przy zgłoszeniach:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC 1 500.000 EURO;
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
 OPTIMIST OPŁACONE SKŁADKI PSKO
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą. Przez
zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do uznania ,że
organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia ,życia uszkodzenia ciała lub
za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku bądź wyposażenia

8. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wśród wszystkich zawodników biorących udział w regatach zostanie rozlosowany ROWER

9.UBEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w czasie regat z ich winy.
Uczestnicy regat muszą posiadać ubezpieczenie OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.

10. ŁODZIE TRENERÓW I ORGANIZATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat

11. OPŁATY i ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia do regat na stronie www.psko.pl do dnia 25 maja 2022 r godz. 24:00 wpisowe
wynosi 100 zł wpłacone na konto UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC ul. I Dywizji WP 4, 78-520 ZŁOCIENIEC
NR KONTA 37 1020 2847 0000 1102 0039 2878. ORGANIZATOR zapewnienia zawodnikom
pakiety startowe.

Po tym dniu zgłoszenie ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniach 27.05.2022r. w
godz. 19:00-20:00. oraz w dniu rozpoczęcia regat 28.05.2022r. w godz. 8:30-09:30 wpisowe
wynosi 120 zł.
Podczas dokonywania zgłoszeń imiennych zawodnicy otrzymują instrukcję żeglugi.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.

13. Uczestnicy regat wyrażają zgodę na dysponowani wszelkimi materiałami Fotograficznymi i
multimedialnymi z regat przez organizatora.

Program Regat:

PIĄTEK 27 MAJ
GODZ. 19:00 DO 20:00 – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

SOBOTA 28 MAJ
GODZ.08:30 DO 09:30 – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

GODZ.10:00 – OTWARCIE REGAT

GODZ.11:00 – GOTOWOŚĆ STARTOWA

GODZ.18:00 – GRY I ZABAWY, Grill

GODZ.20:00 – SPOTKANIE DLA HONOROWYCH GOŚCI, SPONSORÓW ORAZ TRENERÓW

NIEDZIELA 29 MAJ
GODZ.10:00 – 13:00 – GOTOWOŚĆ STARTOWA

GODZ.15:30 – ZAKOŃCZENIE REGAT, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

W dniu 29 MAJA 2022 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:00

15. REZERWACJE
Informujemy, że istnieje możliwość całodziennego wyżywienia na terenie naszego ośrodka.
Organizator prosi o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń uczestników regat email:
annakaminska1963@tlen.pl kom: 509 332 287

ZAWIADOMIENIE O REGATACH XXI ZŁOCIENIEC 2022

 

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.