Strona główna » „Zeszyty Żeglarskie” nr 55e

„Zeszyty Żeglarskie” nr 55e

by ZOZŻ

„Zeszyty Żeglarskie” nr 55e, listopad 2022, już dostępne na www.zeszytyzeglarskie.pl

W najnowszym numerze ZŻ, m.in:
(zs): ………………………………………………… A R T Y K U Ł Y
W sezonie żeglugowym 2022 osiem jachtów skutecznie wpłynęło na wody Przejścia Północno-Zachodniego, i jest to liczba wyjatkowo duża wobec poprzednich lat. Jak pisze Wojtek Wejer w swoim raporcie: „At least after the pandemic, there was full freedom and no restrictions for sailboats in the Arctic. Police were welcoming all boats with open arms.”…
_____________________________________________________________________________________________
Ludomir Mączka: ……………………………. L I S T Y:     z Peru
U p. Giniewicza czekało kilka listów. Wojtek przysłał list do mnie i Pisza. Właściwie to chyba będzie najlepiej skończyć z „publicystyką” – listy piszę dla pamięci i wiadomości tych, których to ewentualnie interesuje. Właściwie to dla siebie. Dla mnie to jakby odkładanie wrażeń na później. Kiedyś sobie siądę i będę przeżuwał wrażenia, wspomnienia.….
_____________________________________________________________________________________________
Mariola Landowska: ……………………… K O R E S P O D E N C J E:     z Lizbony
Szukając natchnienia w pejzażu morskim, możemy wybrać widoczne detale takie jak łodzie, latarnia morska, wyraz chmur, układ fal, głębię horyzontu, czy grę światła w przestrzeni, na przedmiotach…
_____________________________________________________________________________________________
Maciej Krzeptowski: ……………………… W S P O M N I E N I A
Pomysł na ten rejs narodził się 24 lutego, w dniu rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przyjaciele składając życzenia imieninowe, jak zwykle życzyli mi ciekawych, dalekich rejsów, a ja oczyma wyobraźni już widziałem setki tysięcy ukraińskich uchodźców, w tym dzieci, którym przecież będą należały się wakacje… 
______________________________________________________________________________
 (-) ……………………………………………….. R E C E N Z J E
Autora książki przedstawiać nie trzeba, to postać znana w światku żeglarskim w kraju i zagranicą, wielce szanowana, poważana, o olbrzymim stażu i doświadczeniu żeglarskim. Również Redaktor książki to żeglarz o niemałym doświadczeniu żeglarskim nabytym w rejsach oceanicznych na żaglowcu; osoba wielce zaangażowana i z dużym doświadczeniem w przygotowaniach i redakcji takich pozycji wydawniczych...
i dużo innych materiałów.        

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.