Strona główna » Honorowy Ambasador Szczecina 2023

Honorowy Ambasador Szczecina 2023

by ZOZŻ

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

 

Do końca maja br., trwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

Wraz z przyjmowaniem kandydatur, rozpoczął się nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję, kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2023, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy do 20 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres ambasadorszczecina@um.szczecin.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Honorowym tytułem „Ambasadora Szczecina” wyróżniono już m.in. w poprzednich latach nasz miejski jacht „Dar Szczecina”, żaglowiec szkolny „Dar Młodzieży”, i naszą srebrną olimpijkę Agnieszkę Skrzypulec.

Teraz można zgłaszać kolejne podobne kandydatury (WS).

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.