Strona główna » ZAWIADOMIENIE O REGATACH – REGATY O ZŁOTĄ DYNIĘ

ZAWIADOMIENIE O REGATACH – REGATY O ZŁOTĄ DYNIĘ

by ZOZŻ

Morzyczyn 16.09.2023 r.

Organizator:

  • Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie,
  • TP MDK w Stargardzie
  • Stowarzyszenie MIEDWIE.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami (PRŻ 2021 – 2024)

Klasa: OPTIMIST

  • 9 lat rocznik 2014 i młodsi
  • 12 lat rocznik 2013 – 2011
  • 15 lat rocznik 2010 – 2008

Termin i miejsce rozegrania regat. Regaty odbędą się w dniu 16.09.2023 r. na akwenie jeziora Miedwie

Zgłoszenia: Indywidualne zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat na przystani MDK w Morzyczynie w dniu: w godz. 08: 00-9:30

Wpisowe do regat: 20 zł od uczestnika regat

Planuje się rozegranie 4 wyścigów klasowych i jednego wyścigu punktowanego oddzielnie. Wyścig długi jest wyścigiem memoriałowym Marcina Tura i nie punktowany łącznie dla wszystkich grup.

Otwarcie regat w dn. 16.09.2023 o godz. 10.15 na przystani MDK w Morzyczynie. Gotowość startowa w dn. 16.09.2023 godz.11.00. Po zakończeniu wyścigów posiłek dla zawodników startujących w regatach.

7. Instrukcja żeglugi: Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniach 16.09.2023 r.

8. Punktacja: Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 1 wyścigu klasowego. Stosowany będzie system małych punktów. Przy rozegraniu 4 wyścigów klasowych najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Wyścig długi jest wyścigiem memoriałowym i nie wlicza się do punktacji dla danej kategorii wiekowej.

9. Nagrody: Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, medale. Puchar w wyścigu memoriałowym Marcina Tura

10. Ubezpieczenie: Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.

11. Odpowiedzialność: Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe.

12. Prawo do wykorzystania wizerunku: Zgłaszający się do regat zawodnik (w przypadku zawodnika niepełnoletniego – prawny opiekun) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów oraz innych produkcji w czasie trwania regat oraz wszystkich materiałów dotyczących regat.

13. Adres organizatora:

Młodzieżowy dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
ul. Portowa 3
73 – 110 Stargard Szczeciński
Grzegorz Flas
Tel 604 145 879

13. Miejsce regat: Ośrodek wodny MDK, ul. Szczecińska 10 A, 73 -108 Morzyczyn

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.