Strona główna » 10 REGATY – BAŁTYCKI PUCHAR KLAS

10 REGATY – BAŁTYCKI PUCHAR KLAS

by ZOZŻ

ZAWIADOMIENIE O REGATACH BAŁTYCKI PUCHAR KLAS JEZIORO JAMNO W KOSZALINIE OPTYMIST GR. A ORAZ B – EUROPA – ISA 407

TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w dniach 20 -21.07.2024 r. na jeziorze Jamno w Koszalinie. Biuro zawodów znajdo- wać się będzie na przystani miejskiej przy ul. Promowej w Koszalinie

ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Jacht Klub Koszalin, 75-529 Koszalin ul. J. Piłsudskiego 90 Komandor : Waldemar Koralewski tel. 608484083

Wicekomandor : Borys Boratyński tel. 517968965 Sędzia Głowny – Roman Chyła

szczegóły na facebook https://www.facebook.com/jachtklubkoszalin/

WARUNKI UCZESTNICTWA

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień World Sailing. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od łodzi dokonane w terminie do 15.07.2024 roku, po tym terminie 150 zł. Wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy Jacht Klub Koszalin nr:

10 1090 1711 0000 0001 2068 7686

ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia do regat wyłącznie na platformie: https://www.psko.pl Strona regat: https://www.facebook.com/jachtklubkoszalin

PROGRAM REGAT

20.07.2024

godz. 10:30 otwarcie regat

godz. 11:00 odprawa trenerów i kierowników ekip

godz. 11:30 gotowość startowa (3 wyścigi)

godz. 12:00 wyścig w rumplowaniu dla najmłodszych godz. 15:30 gorący posiłek dla uczestników regat

21.07.2024

godz. 10:30 start do kolejnych wyścigów (2 wyścigi) godz. 14:00 gorący posiłek dla uczestników regat godz. 15:00 zakończenie regat

Organizator przewiduje rozegranie 5 wyścigów, po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy wyścig będzie odrzucony. Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

PRZEPISY, OCENA WYNIKÓW, NAGRODY

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2021-2024, przepisami klasowymi IODA, IECU, OKDIA, przepisami PZŻ, regulaminem PSKO oraz instrukcją żeglugi . W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ. Zwycięzcy otrzymają puchary , dyplomy i upominki.

TRASY REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat przed- stawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wyko- nana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowie- dzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję oraz polisę OC i certyfikat łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ

ZAKWATEROWANIE – rezerwacji należy dokonać indywidualnie.

    • Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, ul. T. Rejtana 15, 94 34 78 917
    • Hotel Verde, Mścice, ul. Koszalińska 1, tel. 94 317 08 00; www.verde.pl
    • Hotel Sport, Koszalin, ul. Sportowa 14, tel. 94 314 68 80; www.hotelsport.pl
    • Dom Studenta WSZ, Koszalin ul. Leśna 1, tel. 94 343 33 06; twszkoszalin@wp.pl
    • Motel Arkadia, Koszalin, ul. Władysława IV 115/117, tel. 94 347 74 37, 785 931 648; www.arkadiamotel.pl

ŻYCZYMY UCZESTNIKOM REGAT POMYŚLNYCH WIATRÓW!

Powiązane artykuły

Leave a Comment