XXI Baltic Polonez Cup Race 2020 ODWOŁANE

XXI Baltic Polonez Cup Race 2020 – V Mistrzostwa Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Termin: 09 – 15 sierpnia 2020 – Świnoujście, Bałtyk

1
Copyright Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
Zawiadomienie o Regatach (Wersja II Marzec 2020):
XXI Baltic Polonez Cup Race 2020 – V Mistrzostwa Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Termin: 09 – 15 sierpnia 2020 – Świnoujście, Bałtyk
1 ORGANIZATOR, HARMONOGRAM, ZGŁOESZENIA, OPŁATA REJESTRACYJNA, GRUPY JACHTÓW:
1.1 ORGANIZATOREM jest: Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
1.2 KLASY, GRUPY I ILOŚCI JACHTÓW
Udział w regatach wezmą żeglarze samotnicy i załogi dwuosobowe
Poszczególne grupy powstaną, gdy zgłoszą się do każdej min. (2 jachty), organizator zastrzega możliwość zmian
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych jachtów w danej grupie, jachty zostaną przydzielone do najbardziej zbliżonej klasy
Uczestnik może zgłosić się do kilku grup jednocześnie: (ORC, OPEN, INNE) – wszystkie starty będą wspólne
A. KLASY ORC – Tytuły Mistrzów Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl – (Single ORC – Główna nagroda Puchar Poloneza)
B. KLASY Open I – powyżej 30 stóp, 9,12m – Tytuły Mistrzów Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
C. KLASY Open II – włącznie do 30 stóp, 9,12m – Tytuły Mistrzów Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
D. INNE – (jeśli będą chętni)
1.3 WSTĘPNY OGÓLNY HARMONOGRAM REGAT (może ulec zmianie) – szczegółowy harmonogram dostępny na stronie www.regaty-poloneza.pl
1 marca 2020 – 00:00 – publikacja dokumentów na stronie www.regaty-poloneza.pl – uruchomienie zgłoszeń, instrukcje żeglugi dostępne będą przed wyścigami
15.03.2020 – z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie – zmieniono harmonogram tegorocznych regat. Organizatorzy będą śledzić na bieżąco sytuację i informować o ewentualnych zmianach w harmonogramie.
31.07.2020 – Blokada list startowych, po tym terminie nie będzie można dokonywać żadnych zmian na listach startowych (dot. wyścigu długiego Polonez Cup)
Listy startowe uczestników wyścigu długiego dostępne będą na stronie www.regaty-poloneza.pl, wraz z parametrami świadectw ORC i KWR
09.08.2020 (niedziela) – powitania jachtów uczestniczących w Marinie OSIR w Świnoujściu
10.08.2020 (poniedziałek) – Świnoujście Marina OSIR Wyspiarz – odprawa przed wyścigiem długim i kontrole wyposażenia jachtów i załóg
11.08.2020 (wtorek) – Świnoujście Marina OSIR Wyspiarz i Zatoka Pomorska – Start do wyścigu długiego Polonez Cup – Świnoujście, Christianso – Świnoujście NON STOP
14.08.2020 (piątek) – Świnoujście Marina OSIR Wyspiarz i Zatoka Pomorska 12:00 – zamknięcie linii mety
15.08.2020 (sobota) – Uroczyste zakończenie Regat w Świnoujściu – wręczenie pucharów, medali, statuetek, losowanie nagród, podsumowanie Jubileuszu, poczęstunek
1.4 ZGŁOSZENIA
A. Publikacja dokumentów i rozpoczęcie zgłoszeń nastąpi 1.03.2020 roku na stronie www.regaty-poloneza.pl, organizator zastrzega możliwość modyfikacji dokumentów, harmonogramu, nazwy, statusu imprezy, terminów etc
B. Przyjęcie na listę startową nastąpi po zapoznaniu się załogi z dokumentami i po akceptacji warunków udziału:
 Po przesłaniu opłaty rezerwacyjnej lub potwierdzeniu przelewu w formie Darowizny na Rzecz Fundacji Sailportal.pl
 Po przesłaniu wypełnionego zgłoszenia: WAŻNE TYLKO W WORD!!! (BEZ PODPISU, NIE SKAN, NIE WYDRUK, NIE PDF!!!) Podpisy będą składane podczas zgłoszeń osobistych
 Po przesłaniu fotografii załogi i jachtu
 Prosimy przesyłać dokumenty dopiero po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej.
C. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu
D. Świadectwa ORC muszą być zaktualizowane i ważne na dzień 01.08.2020, świadectwa ORC nie mogą być zmienione po tym czasie bez zgody Komisji Sędziowskiej i organizatora. Ten przepis zmienia PRŻ 78.2. Uczestnicy muszą dosłać swoje świadectwa do organizatora do dnia j.w. W przypadku braku ważnego świadectwa uczestnik będzie automatycznie przeniesiony do właściwej grupy Open.
E. Organizator może zdecydować o przyjęciu warunkowej rejestracji jachtu do wyścigu długiego po 1 sierpnia
F. W przypadku rezygnacji z udziału, należy możliwie szybko poinformować organizatora i KS, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału
1.5 OPŁATA REJESTRACYJNA
A. Opłata rejestracyjna ma charakter Darowizny na cele statutowe Fundacji Sailportal.pl (nie wystawiamy Fa VAT)
B. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wysłania przelewu, lub wpłaty gotówkowej
C. Po dokonaniu wpłaty prosimy o dosłanie kompletu dokumentów: wypełnione poprawnie zgłoszenie, fotografie przedstawiające sylwetki załogi i fotografie jachtu
2. PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (RRS 2017/2020)
2.2 Obowiązują następujące przepisy: Przepisy Wyposażenia Żeglarskiego (ERS), Przepisy Specjalne Regat Morskich kat.3 (OSR cat.3), Przepisy formuły wyrównawczej ORC., KWR, Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu (MPZZM)
2.3 Kategorie OSR dla poszczególnych wyścigów (jachty muszą spełniać następujące wymagania) W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu decyduje tekst oryginalny OSR:
Wyścig długi „Polonez Cup” odbędzie się według kategorii 3 OSR bez tratw ratunkowych
OSR 3.04.2 zgodnie z interpretacją Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni dopuszcza się udział w jachtów o kategorii projektowej CE – C
OSR Punkt 3.14 – Kosze, Stójki, Sztormreling: jachty poniżej 8,5m długości mogą posiadać niższe stójki lub kosze, nie mogą być one niższe niż 30 cm.
OSR Punkt 3.23 – Pompy zęzowe i Wiadra: Zwalnia się jachty poniżej 8,5m długości z obowiązku posiadania na stale zamontowanej pompy zenzowej. Zamiennie jacht musi posiadać wybierak do wody i 2 wiadra min. 9l lub pompę mobilną wiadro
OSR Punkt 3.27 – Światła Nawigacyjne: zwalnia się wszystkie jachty z obowiązku posiadania zdublowanego oświetlenia nawigacyjnego posiadającego osobne zasilanie, jako zapasowe oświetlenie może być używane trójsektorowe lub białe źródło światła o kącie świecenia 360 stopni lub latarka
OSR Punkt 3.29 – Wyposażenie komunikacyjne: Zwalnia się jachty poniżej 8,5 m długości z obowiązku posiadania stałego radioodbiornika z DSC i anteną na maszcie. Zamiennie jacht musi posiadać ręczny radioodbiornik UKF jeden zapasowy radioodbiornik wodoodporny w zapasie (kat. OSR 3)
OSR Punkt 3,29 – zwalnia się jachty z posiadania AIS (analogicznie do przepisów OSR ważnych w 2019 roku) – ale zaleca się jego posiadanie OPŁATA REJESTRACYJNA WYŚCIG DŁUGI – OPŁATA REJESTRACYJNA OBLICZANA JEST NA DZIEŃ WYSYŁKI PRZELEWU (w cenie zawarte są wyścigi krótkie i średnie) WYŚCIGI KRÓTKIE/ŚREDNIE – OPŁATA REJESTRACYJNA PRZYJMOWANA JEST DO DNIA WYŚCIGU (nie dot. wyścigu długiego) TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO SKIPPERA „DAROWIZNA NA RZECZ DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI SAILPORTAL.PL DANE DO PRZELEWU: FUNDACJA ŻEGLARSKA SAILPORTAL.PL UL. NOWOWIEJSKA 1F/6 71-219 BEZRZECZE MBANK KONTO IBAN PL 24114020040000320276130897 BIC/SWIFT BREXPLPWMBK MBANK S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ SKRYTKA POCZTOWA 2108 OPŁATA WYŚCIG DŁUGI “POLONEZ CUP”
SINGLE HANDED DOUBLE HANDED OPŁATA PROMOCYJNA – (cały miesiąc marzec2020) 750 Pln 850 Pln KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ WPŁATY – (od 01.04.2020 do 31.07.2020): 750 Pln 6 pln dziennie 850 Pln 7 pln dziennie
2
Copyright Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
OSR Punkt 4.06 – Kotwice: zwalnia się jachty poniżej 8,5m długości z obowiązku z obowiązku posiadania 2 kotwic
W przypadku, gdy jachty nie posiadają ożaglowania sztormowego zgodnie z punktem 4.25, jachty muszą posiadać: żagiel główny (grot) z możliwością refowania, dodatkowy żagiel przedni o zmniejszonej powierzchni w stosunku do największego żagla przedniego i lub z możliwością refowania. Żagle sztormowe zgodnie z punktem 4.25 nie muszą być pomierzone i nie są zgłaszane do Sails Inventory. Zgodnie z przepisami jachty w grupach ORC mogą posiadać w trakcie wyścigu tylko jeden żagiel grot na pokładzie (nie dot. sztorm.)
OSR Punkt 3.14 – Kosze, Stójki, Sztormreling – zwalnia się jachty w kat 3 OSR z obowiązkowego posiadania stalowych lin sztormrelingu. Dopuszczalne są liny Dynemaa od 4 mm
OSR Punkt 4.22 – zwalnia się jachty z posiadania tyczki sygnalizacyjnej z ciężarkiem i światłem dołączanej do koła ratunkowego
3 REKLAMA
3.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania ISAF. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń
3.2 Materiały reklamowe przekazane uczestnikom przez organizatora muszą zostać umieszczenia na jachtach (od czasu przekazania materiałów, aż do opuszczenia mariny) w następujących miejscach: numer startowy jachtu, dodatkowa reklama, na obu burtach, jak najbliżej w stronę dziobu lub na nadbudówce, proporzec organizatora z flagą grupy zawieszony na achtersztagu lub na flaglince na maszcie przez całe regaty
3.3 Z jachtu należy usunąć materiały reklamowe i numery startowe z innych imprez
3.4 Zabronione jest prowadzenie akcji promocyjnych na terenie imprezy bez zgody organizatora
4 ZGŁOSZENIA OSOBISTE
4.1 Załoga uczestnicząca w wyścigu długim Polonez Cup musi osobiście zgłosić się do Biura Regat w Marina OSIR Świnoujście pomiędzy 10:00 a 20:00 w poniedziałek, 11.08.2020
4.2 Członkowie załogi muszą zostać zważeni w Biurze Regat podczas zgłoszeń osobistych (tylko ORC – każdy z uczestników ważony przed pierwszym wyścigiem)
4.3 Przy zgłoszeniu do pierwszego wybranego wyścigu należy:
A. Przekazać kopię ważnego ubezpieczenia OC
B. Podpisać własnoręcznie druk zgłoszenia wraz z akceptacją wszystkich warunków uczestnictwa
4.4 Protesty pomiarowe na świadectwa ORC składane przez załogi będą przyjmowane podczas zgłoszeń osobistych i podczas odpraw skipperów przed wyścigiem, dane ze świadectw dostępne będą na listach startowych i na stronie biura ORC, oraz najpóźniej godzinę po wejściu do portu
4.5 Listy startowe zostaną zablokowane 1 sierpnia 2020 roku, po tym okresie nie będzie można wprowadzać żadnych zmian (tylko wyścig długi)
5 POMIARY JACHTÓW ORC i INSPEKCJA BEZPIECZEŃSTWA (wszystkie jachty)
Każdy jacht musi być dostępny dla inspekcji pomiarowej w Marinie OSIR Świnoujście, przed wyścigiem w trakcie zgłoszeń osobistych, jak również w czasie trwania regat, a w szczególności: przed i po każdym wyścigu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jachty prowadzące
6 INSTRUKCJE ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu formalności zgłoszeniowych podczas zgłoszeń osobistych, oraz bezpośrednio przed wyścigiem
7 SYSTEM KAR PRŻ
Jacht naruszający przepisy części drugiej PRŻ (w wyścigu) powinien przyjąć karę 2 obrotów, natomiast za naruszenie (31 PRŻ – dotknięcie znaku – tylko start) powinien przyjąć karę 1 obrotu. Jacht przyjmuje karę obrotów jak najszybciej będzie to możliwe. Obroty powinny być w tym samym kierunku, każdy obrót zawiera 1 zwrot na wiatr i 1 z wiatrem. Jacht przyjmujący karę punktową (44.3 PRŻ) powinien nieść wystawioną flagę żółtą, aż do ukończenia wyścigu i zwrócić uwagę KS podczas ukończenia wyścigu. Punkty w wyścigu dla jachtu przyjmującego karę punktową (pogorszone o 2 miejsca vs. właściwe osiągnięte miejsce). Jacht naruszający procedurę startową otrzyma karę 20% ale nie więcej niż jacht DNS
8 PUNKTACJA I SPOSÓB PRZELICZANIA WYNIKÓW
8.1 Wyniki wyścigu dla klas ORC zostaną ustalone na podstawie współczynnika czasów korygowanych: Special Scoring TOT Double Handed GPH
8.2 Wyniki dla klas OPEN zostaną określone na podstawie rzeczywistych czasów wejścia na metę
8.3 Ma zastosowanie system małych punktów zgodnie z PRŻ, Dodatek A.
8.4 W klasyfikacji Mistrzostw będą wzięte pod uwagę wyniki wyścigu długiego we wszystkich grupach i wyłonią Mistrzów Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobowych Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
9 KOMISJA REGATOWA I TRASY
9.1 Regaty będą nadzorowane przez Komisję Regatową powołaną przez Organizatora, bez prawa do odwołania, zgodnie z PRŻ 70.5. Ten przepis zmienia PRŻ, Dodatek N. 14 Akwen regat, decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne
9.2 Trasy poszczególnych wyścigów zostaną dokładnie opisane w instrukcji żeglugi:
A. Wyścig długi Non Stop – odbędzie się na trasie Świnoujście – Christianso – Świnoujście, start zlokalizowany będzie na Zatoce Pomorskiej na zachód od wejścia do portu, należy minąć LB Archipelag Christianso, należy minąć LB stawę podejściową 11 w drodzie powrotnej do portu Świnoujście, meta w główkach portu Świnoujście (między główką W i C)
10 POSTÓJ JACHTÓW
10.1 Bezpłatny postój dla jachtów będzie dostępny w Marinie OSIR Świnoujście od niedzieli 09.08.2020 do soboty 15.08.2020
10.3 Mapki postojów jachtów zostaną udostępnione na stronie www.regaty-poloneza.pl, oraz rozesłane do uczestników drogą e-mail
11 PRAWA MEDIALNE
Uczestnicy dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów, na publikowanie tych materiałów w celach wydawniczych lub reklamowych, potwierdzają to w podpisanym oświadczeniu
12 KOMUNIKACJA
12.1 Za wyjątkiem komunikacji z Komisją Regatową, jacht w czasie regat nie może nadawać ani otrzymywać informacji, które nie są publicznie dostępne dla wszystkich uczestników
12.2 Kontakt dla uczestników to Kanał 77 UKF, jest kanałem roboczym imprezy (zaleca się ciągły nasłuch również na kanale 16)
12.3 Wszystkie komunikaty i informacje będą dostępne na tablicy ogłoszeń w miejscach organizowania imprezy i na www.regaty-poloneza.pl
13 PUCHARY, MEDALE, STATUETKI, INNE NAGRODY
13.1 Historyczny Puchar Poloneza zdobędzie uczestnik w klasie Single ORC który najszybciej w czasie przeliczonym pokona trasę imprezy
13.2 Puchary Mistrzów Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl otrzymają:
Zwycięzcy klas ORC, OPEN, Inne (pierwsze trzy miejsca w single i double)
13.3 2 szt. Puchary Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego otrzymają skipperzy jachtów, które jako pierwsze w czasie bezwzględnym miną linię mety wyścigu długiego (osobno dla Single i Double)
13.4 Ręcznie wykonywane statuetki (wyścig długi) wykonywane na specjalne zamówienie dla każdej załogi, otrzymają skipperzy wszystkich jachtów startujących, pierwsze miejsca otrzymają statuetki duże, pozostałe małe, niezależnie od zajętego miejsca.
13.5 Puchary i statuetki nagrody rzeczowe od partnerów i sponsorów, zostaną rozlosowane wśród obecnych na uroczystym zakończeniu uczestników w Świnoujściu 15.08.2020. Nieodebrane statuetki będzie można odebrać wyłącznie osobiście w Szczecinie u organizatora w okresie roku, po imprezie. Nie wysyłamy statuetek pocztą, ani kurierem
14 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO
14.1 Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność (podpisane oświadczenie)
3
Copyright Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
14.2 Zwraca się uwagę zawodników na przepis 4 części 1 ISAF PRŻ – Prawa Podstawowe: Każdy kierownik jachtu jest indywidualnie i wyłącznie odpowiedzialny za decyzję czy powinien wystartować lub, czy powinien kontynuować udział w wyścigu, jest osobiście odpowiedzialny za swoją żeglugę, spełnienie wymagań minimalnego wyposażenia jachtu, uprawnień załogi, spełnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki morskiej.
14.3 Nawiązując do punktu 15.2 organizator, Partnerzy ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie
14.4 Organizator oraz Komisja Sędziowska nie zapewniają żadnej asysty fizycznej ani online podczas wyścigu długiego pełnomorskiego, ani usług holowania itp.
W przypadku awarii, zagrożenia życia: uczestnicy maja obowiązek działać zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami postępowania ratowania życia na morzu.
14.5 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu długim wiąże się z ryzykiem opóźnionego nadejścia pomocy w sytuacjach kryzysowych
14.6 Uczestnik ma obowiązek powołać własny team brzegowy jak również może powołać dodatkową asystę na wodzie zapewniającą indywidualne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, uczestnik ustala sposoby kontaktu i komunikacji, oraz momenty, w których team brzegowy ma uruchomić natychmiast procedury ratunkowe
14.7 Przypomina się, że zgodnie z przepisami PRŻ uczestnik nie może korzystać z pomocy zewnętrznej w trakcie wyścigu, ani korzystać z przekazywanych informacji, do których nie mają dostępu inni uczestnicy. Można korzystać z takiej pomocy po przerwaniu wyścigu
15 UBEZPIECZENIE Każdy uczestniczący jacht ma obowiązek posiadać min. ubezpieczenie OC jachtu na czas regat. Polecamy usługi brokera ubezpieczeń jachtowych Proffman
16 ZMIANY W TREŚCI DOKUMENTÓW IMPREZY
Treść Regulaminu, Zawiadomienia i Instrukcji żeglugi, oraz oświadczeń zawodników mogą ulec zmianie i będą sygnalizowane komunikatem na stronie www.regaty-poloneza.pl,, jak również na tablicy informacyjnej w miejscu imprezy
17 INFORMACJE DODATKOWE:
Dyrektor Organizacyjny imprezy: Krzysztof Krygier tel. 601233434 mail bluefin@interia.pl
Sędzia Główny Tomasz Paterkowski 882485435
Sędzia Pomocniczy Stefan Karpciw 504280114
Traffic Świnoujście: kanał 12 UKF, tel. 48 91 321 62 03
Kapitanat Dziwnów: kanał 10 UKF, tel. 48 91 381 33 40
SAR Świnoujście: kanał 16 i 11 UKF, tel. 48 505 050 969, 48 91 321 49 17, mail polratok.2@sar.gov.pl
SAR Dziwnów: kanał 16 i 11 UKF, tel. 48 505 050 981, 48 91 381 30 29, mail bsr.dziwnow@sar.gov.pl
SAR Kołobrzeg: kanał 16 i 11 UKF, tel. 48 505 050 968, 48 94 352 20 20, mail bsr.kolobrzeg@sar.gov.pl
MRSC Bornholm 45 569 42416 mail bhm@mil.dk
PARTNERZY EDYCJI 2019
Z powodu aktualnej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Świecie, w trosce o naszych uczestników, członków zespoły organizacyjnego i kibiców przebywających podczas regat podjęliśmy następujące decyzje związane z organizacją tegorocznej edycji Baltic Polonez Cup Race 2020:
1 – Harmonogram edycji XXI został okrojony do minimum – publikujemy w dniu dzisiejszym nowe zaktualizowane dokumenty regat i nowy harmonogram na stronie regat
2 – Odbędzie się tylko kultowy wyścig długi “o Puchar Poloneza”, rezygnujemy w tym roku z organizacji wyścigów krótkich i średnich
3 – Rezygnujemy z organizacji dodatkowych wydarzeń kulturalnych
4 – Klasyfikacja wyścigu długiego wyłoni Mistrzów Samotników i Załóg Dwuosobowych Fundacji Sailportal.pl
5 – Będziemy obserwowali na bieżąco sytuację epidemiologiczną i będziemy na bieżąco informować o naszych decyzjach związanych z przeprowadzeniem wyścigu długiego.
Komandor Regat
Krzysztof Krygier
W przypadku pytań prosimy o kontakt bluefin@interia.pl lub tel. 601233434

Data

Sie 11 2020 - Sie 15 2020

Czas

All Day

Lokalizacja

Zatoka Pomorska
Morze Bałtyckie, Świnoujście, Dziwnów, Kołobrzeg
Kategoria
Fundacja Żeglarska Sailportal.pl

Organizator

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
Telefon
+48 601 233 434
Email
bluefin@interia.pl
Strona WWW
http://sailportal.pl
QR Code
0 Comments

No Comment.