Home Amatorski Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście

Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście

W dniu 25.01.1958 roku w sali kinowej Klubu Oficerskiego Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 przy ogromnym zaangażowaniu wymienionego już tymczasowego Komitetu organizacyjnego, na zebraniu kadry i pracowników cywilnych MW, w obecności 47 osób powołano z dniem 28.01.1958 r. Yacht Klub Morski „Kotwica” wpisany do rejestru Stowarzyszeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.  Klub, zaakceptowany przez władze wojskowe i władze miasta Gdyni stał się miejscem działalności wyczynowej, turystycznej, szkoleniowej i towarzysko – kulturalnej. Złączony z Ośrodkiem Szkolenia Żeglarskiego – Klub został armatorem jachtów Marynarki Wojennej, które pływały pod banderą klubową. Nadzór kontrolny nad obiema instytucjami sprawował Oddział Szkolenia Sztabu Marynarki Wojennej, a w dalszych latach Komandorami Klubu byli również oficerowie Oddziału Szkolenia Marynarki Wojennej: kmdr Józef ĆWIRKO, kmdr Marian ZAŁOGA, kmdr Ireneusz GRAJEWSKI. Klub miał jednak dużą autonomię w szczególności w sprawach rozwoju taboru pływającego, sprawach organizacyjnych, szkolenia i sportu.

 Historię Klubu tworzą Oddziały: ,,Atol” w Warszawie i ,,Kotwica” w Świnoujściu ze swoimi Zarządami, członkami i swoją historią.

 W historii Klubu jest rzecz wielkiej wagi – patronat Marynarki Wojennej RP. Jacht Klub, początkowo Oficerski Yacht Klub RP – Oddział Morski, później Jacht Klub Morski „KOTWICA” a od 1992 roku Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” jest wpisany  w organizację floty wojennej, gdzie przeplatają się nazwiska admirałów, oficerów, chorążych, podoficerów, podchorążych, marynarzy i pracowników cywilnych wojska, na trwale obecnych w historii Klubu. 

            W historię Klubu wpisany jest Ośrodek Sportów Wodnych MW, obecny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW z Komendantami, kadrą i marynarzami.

W historię wpisane są krajowe i polonijne kluby żeglarskie, Polski i Pomorski Związek Żeglarski, Polski i Pomorski Związek Motorowodny oraz Wojskowa Federacja Sportu 

Pamiętamy, że jesteśmy Jacht Klubem Marynarki Wojennej i jako żeglarze wysoko cenimy sobie ten patronat nosząc banderę nadana przez Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO z portem macierzystym GDYNIA

Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica Świnoujście

Kalendarz ZOZŻ

Wydarzenia Klubu

Nie odnaleziono wydarzeń!