Home Nasze Kluby Klub Żeglarzy Samotników

Klub Żeglarzy Samotników

Łączy ich wszystkich wspólna morska przygoda, przeżyta samotnie.

Łączy ich serdeczna nić osobistej sympatii i wzajemnego zrozumienia.

Łączy ich szalona odwaga, wielkie zamiłowanie do żeglarstwa, olbrzymie ryzyko.

Klub

ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW

Klub Żeglarzy Samotników powstał w dniu 03.08.1975 roku z inicjatywy
„Głosu Szczecińskiego”i przy współpracy „Głosu Wybrzeża” oraz Jacht Klubu Wyższej Szkoły Morskiej.