Home Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (Okręg)

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (Okręg)

Autor: MarcinMilke

ZOZŻ jest Związkiem Stowarzyszeń, klubów żeglarskich i organizacji, które zajmują się uprawianiem, rozwojem i popularyzacją żeglarstwa. 

Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, a szczególnie obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Pomorze Zachodnie). 

Swoją działalność prowadzi od roku 1957 (powołany jako Okręgowy Związek Żeglarski PZŻ w Szczecinie) a jego pierwszym prezesem był Kazimierz Haska.

Nasze cele i priorytety.

Czym się zajmujemy?

STATUT STOWARZYSZNIA

Poznaj akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania ZOZZ.

KLUBY ZRZESZONE W ZOZŻ

Poznaj kluby żeglarskie, w dokumencie PDF pełna lista wraz zdanymi adresowymi.

ODZNACZENIA ZOZŻ

Odznaka "Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego" oraz medal "70 lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim"

WŁADZE ZOZŻ

Poznaj osoby które stoją za działalnością Związku. Członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

KOMISJE ZOZŻ

Wyświetl i pobierz dokument PDF

PROGRAM WYBORCZY

Program Wyborczy dla ZOZZ na lata 2020-2024

KODEKS DOBREGO ZARZĄDZANIA

Jaki powinien być wzorcowy polski związek sportowy? Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość oraz Odpowiedzialność.

REGULAMIN

POWOŁYWANIA KADRY WOJEWÓDZKIEJ W KATEGORII: MŁODZIKA, JUNIORA MŁODSZEGO, JUNIORA I MŁODZIEŻOWCA Województwa Zachodniopomorskiego w żeglarstwie

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I ORGANIZACJI REGAT RANGI REGIONALNYCH MISTRZOSTW w Województwie Zachodniopomorskim

REGULAMIN

ZACHODNIOPOMORSKIEGO PUCHARU SEZONU KWR