Strona główna » Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (Okręg)

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (Okręg)

by MarcinMilke

ZOZŻ jest Związkiem Stowarzyszeń, klubów żeglarskich i organizacji, które zajmują się uprawianiem, rozwojem i popularyzacją żeglarstwa. 

Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, a szczególnie obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Pomorze Zachodnie). 

Swoją działalność prowadzi od roku 1957 (powołany jako Okręgowy Związek Żeglarski PZŻ w Szczecinie) a jego pierwszym prezesem był Kazimierz Haska.

Nasze cele i priorytety.

Czym się zajmujemy?

STATUT STOWARZYSZNIA

Poznaj akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania ZOZZ.

KLUBY ZRZESZONE W ZOZŻ

Poznaj kluby żeglarskie, w dokumencie PDF pełna lista wraz zdanymi adresowymi.

ODZNACZENIA ZOZŻ

Przyznawane odznaki i wyróżnienia żeglarskie przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski

WŁADZE ZOZŻ

Poznaj osoby które stoją za działalnością Związku. Członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

KOMISJE ZOZŻ

Wyświetl i pobierz dokument PDF

PROGRAM WYBORCZY

Program Wyborczy dla ZOZZ na lata 2020-2024

KODEKS DOBREGO ZARZĄDZANIA

Jaki powinien być wzorcowy polski związek sportowy? Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość oraz Odpowiedzialność.

REGULAMINY

Ważne regulaminy Województwa Zachodniopomorskiego w żeglarstwie

FINANSE ZWIĄZKU

Skany sprawozdań finansowych za ubiegłe lata