Strona główna » Czy wróci na morze? Zielone światło dla „Głowasia”?

Czy wróci na morze? Zielone światło dla „Głowasia”?

by ZOZŻ

Tylko starsi żeglarze pamiętają go jeszcze jako „Rutka”, młodsi raczej już tylko jako „Głowasia”… Przez całe dziesięciolecia służył polskim żeglarzom jako flagowy żaglowiec szkolny PZŻ, najpierw jako s/y „Henryk Rutkowski”, a po zmianie nazwy jako „Kapitan Głowacki” – jedyna brygantyna w polskiej flotylli żaglowców szkolnych, armator COŻ Trzebież, port macierzysty Szczecin (na zdjęciach). Od dwóch lat wyłączony z eksploatacji, czeka na remont generalny. Czy wróci na morze? (WS) .

Na odbytym w dniach 2-4 listopada 2018 w Rynie posiedzeniu Komisji Szkolenia PZŻ poruszano wiele aspektów związanych ze szkoleniem żeglarskim, modyfikacją regulaminów przyznawania licencji ośrodkom szkoleniowym i procedurą weryfikacji dokumentów stażowych. Pierwszym istotnym zagadnieniem było uaktualnienie obowiązującego Systemu Szkolenia Żeglarskiego i Systemu Szkolenia Instruktorów w odniesieniu do aktualnej sytuacji prawnej (…) Komisja przygotowała propozycje zmian w Systemie Szkolenia Żeglarskiego PZŻ, oraz w bazie pytań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego, które przedłoży Zarządowi podczas kolejnego posiedzenia.
Zadaniem postawionym Komisji Szkolenia przez Zarząd PZŻ było opracowanie założeń do planów eksploatacyjnych oczekującego na remont jachtu „Kapitan Głowacki” – flagowego żaglowca PZŻ, oraz założeń organizacyjnych i programowych dla będącego w końcowej fazie remontu ośrodka żeglarskiego w Trzebieży.
W najbliższym sezonie nawigacyjnym 2019 Komisja Szkolenia zaplanowała centralne kursy na stopnie instruktorskie w terminie wiosennym (27 kwietnia – 4 maja 2019 r.), i jesiennym (21–29 września 2019 r.), w Rynie, Warszawie i Tarnowie. Opracowane materiały, wnioski i propozycje zmian zostaną przedstawione na Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów PZŻ, w dniach 11-13 stycznie 2019 r.
(Źródło: Biul. Gospodarka Morska)

PS: Miejmy nadzieję, że tak zasłużony „nasz” żaglowiec wróci do morskiej służby, wraz z remontowanym i modernizowanym ośrodkiem szkoleniowym PZŻ i Portem Jachtowym Trzebież? (WS)

Zdjęcia: Wiesław Seidler

 

Powiązane artykuły