Home Aktualności Czy wróci na morze? Zielone światło dla „Głowasia”?

Czy wróci na morze? Zielone światło dla „Głowasia”?

Autor: ZOZŻ

Tylko starsi żeglarze pamiętają go jeszcze jako „Rutka”, młodsi raczej już tylko jako „Głowasia”… Przez całe dziesięciolecia służył polskim żeglarzom jako flagowy żaglowiec szkolny PZŻ, najpierw jako s/y „Henryk Rutkowski”, a po zmianie nazwy jako „Kapitan Głowacki” – jedyna brygantyna w polskiej flotylli żaglowców szkolnych, armator COŻ Trzebież, port macierzysty Szczecin (na zdjęciach). Od dwóch lat wyłączony z eksploatacji, czeka na remont generalny. Czy wróci na morze? (WS) .

Na odbytym w dniach 2-4 listopada 2018 w Rynie posiedzeniu Komisji Szkolenia PZŻ poruszano wiele aspektów związanych ze szkoleniem żeglarskim, modyfikacją regulaminów przyznawania licencji ośrodkom szkoleniowym i procedurą weryfikacji dokumentów stażowych. Pierwszym istotnym zagadnieniem było uaktualnienie obowiązującego Systemu Szkolenia Żeglarskiego i Systemu Szkolenia Instruktorów w odniesieniu do aktualnej sytuacji prawnej (…) Komisja przygotowała propozycje zmian w Systemie Szkolenia Żeglarskiego PZŻ, oraz w bazie pytań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego, które przedłoży Zarządowi podczas kolejnego posiedzenia.
Zadaniem postawionym Komisji Szkolenia przez Zarząd PZŻ było opracowanie założeń do planów eksploatacyjnych oczekującego na remont jachtu „Kapitan Głowacki” – flagowego żaglowca PZŻ, oraz założeń organizacyjnych i programowych dla będącego w końcowej fazie remontu ośrodka żeglarskiego w Trzebieży.
W najbliższym sezonie nawigacyjnym 2019 Komisja Szkolenia zaplanowała centralne kursy na stopnie instruktorskie w terminie wiosennym (27 kwietnia – 4 maja 2019 r.), i jesiennym (21–29 września 2019 r.), w Rynie, Warszawie i Tarnowie. Opracowane materiały, wnioski i propozycje zmian zostaną przedstawione na Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów PZŻ, w dniach 11-13 stycznie 2019 r.
(Źródło: Biul. Gospodarka Morska)

PS: Miejmy nadzieję, że tak zasłużony „nasz” żaglowiec wróci do morskiej służby, wraz z remontowanym i modernizowanym ośrodkiem szkoleniowym PZŻ i Portem Jachtowym Trzebież? (WS)

Zdjęcia: Wiesław Seidler

 

Powiązane artykuły