Strona główna » Zmiana dotycząca osób wydających orzeczenia lekarskie – nie tylko lekarz medycyny sportowej

Zmiana dotycząca osób wydających orzeczenia lekarskie – nie tylko lekarz medycyny sportowej

by ZOZŻ

web 2018 09 29 MP kl Olimpijskich D3 190 RH 3b7cab71 855x590Informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca osób wydających orzeczenia lekarskie o zdolności sportowej zawodników. Do tej pory pory mógł wydawać je tylko lekarz medycyny sportowej. Obecnie, po wprowadzonych zmianach, uprawniony do tego jest nawet lekarz rodzinny.

W dniu 1 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 395) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1172).

Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest to, że obecnie orzeczenia lekarskie nie muszą być wydawane tylko przez lekarza medycyny sportowej.

Obecne brzmienie rozporządzenia przewiduje, iż orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiające bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym („orzeczenie”) wydaje:

1. lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
2. lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
3. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 4) ), oraz posiadanej dokumentacji medycznej, w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia;
4. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia.

Jednak nowelizacja nie obejmuje zawodników, którzy są zakwalifikowani do kadry narodowej więc w ich przypadku zgoda na uprawianie sportu musi być wydana wyłącznie przez lekarza medycyny sportowej.

Informujemy również, że trwają prace nad dostosowaniem zasad organizacji regat do nowych przepisów.

Pełną treść znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia można przeczytać załącznik pdf .

Źródło www.pya.org.pl

Powiązane artykuły