Strona główna » Sejmik Sprawozdawczy PZŻ 2019… …95-lecie PZŻ, medale, programy, Trzebież…

Sejmik Sprawozdawczy PZŻ 2019… …95-lecie PZŻ, medale, programy, Trzebież…

by ZOZŻ

3 Sejmik PZŻ 2019Kolejny już LI. Sejmik Sprawozdawczy Polskiego Związku Żeglarskiego odbył się w sobotę 6 kwietnia 2019 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Obrady rozpoczęły się od przywitania przez Prezesa PZŻ Tomasza Chamerę wszystkich obecnych na Sejmiku gości, w tym członków honorowych PZŻ, oraz uczczeniem minutą ciszy żeglarzy, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na wieczną wachtę, m.in. śp. j.kpt.ż.w. Janusza Charkiewicza

W pierwszej części obrad wysłuchano wystąpień zaproszonych gości, wręczono też medale i wyróżnienia, przyznane działaczom PZŻ przez ZHP, PTTK, Komisję Edukacji Narodowej i PZŻ (…). Specjalne medale 95-lecia PZŻ, dla osób szczególnie zasłużonych dla żeglarstwa polskiego, otrzymali: J. Dąbrowski, W. Heflich, T. Holc, K. Izdebski, A. Jasser, S. Latek, M. Leśny, J. Okulicz Kozaryn, A. Rościszewski, Z. Stosio, S.Tołwiński i Zbigniew Zalewski, Prezes ZOZŻ (na zdjęciu). – „Te wyróżnienia i medale są podkreśleniem nie tylko realizacji Państwa własnych pasji, ale przede wszystkim podziękowaniem za aktywności w rozwoju różnych form żeglarstwa i pokazywania, że stanowi ono jedność” – podkreślił Prezes PZŻ T. Chamera.
Prezes T. Chamera oraz wiceprezesi – K. Domańska, J. Bazylko i B. Witkowski w imieniu Zarządu przedstawili sprawozdanie z działalności PZŻ za 2018 rok. Nawiązano m.in. do Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Konkurencji Priorytetowych, którego druga edycja odbyła się w styczniu tego roku, oraz do wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki, które obligują związki sportowe do stosowania zasad związanych z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Omówiono także stan realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia, oraz zmierzającej ku końcowi modernizacji Portu Jachtowego Trzebież, gdzie trwa obecnie końcowa faza prac remontowych, która umożliwi przeprowadzenie 11 maja ogólnopolskiego otwarcia sezonu żeglarskiego PZŻ 2019.

W dalszej kolejności skarbnik PZŻ J. Pietraszkiewicz przedstawił sprawozdanie finansowe PZŻ za miniony rok kalendarzowy 2018, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ A. Szkaradek zaprezentował sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu PZŻ. Przedłożona przez Komisję Rewizyjną rekomendacja nt. zatwierdzenia merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu uzyskała pozytywny oddźwięk, i sprawozdanie zostało w głosowaniu przyjęte przez delegatów…

Następnie delegaci przyjęli propozycję działań dotyczących jachtów „Kapitan Głowacki” i „Śmiały” odnośnie ich sprzedaży, jeśli nie uda się pozyskać środków finansowych na ich bardzo kosztowne remonty. Ponadto zatwierdzono zmiany wszystkich regulaminów odznaczeń związkowych, mając na uwadze m.in. wytyczne związane z przepisami RODO. Na zakończenie Prezes T. Chamera podziękował wszystkim przybyłym na LI. Sejmik Sprawozdawczy PZŻ, zachęcając do kontynuacji działań dla rozwoju żeglarstwa, w tym do udziału we flagowym programie „Polsailing”, a także życząc udanego sezonu żeglarskiego 2019…
Więcej na: pya.org.pl

Zdjęcia: PZŻ i Wiktor Głowacki

Powiązane artykuły