Strona główna » Ważne zmiany dotyczące licencji sportowych i ubezpieczeń OC na rok 2020!

Ważne zmiany dotyczące licencji sportowych i ubezpieczeń OC na rok 2020!

by ZOZŻ

Uwaga! Przypominamy o ważnych zmianach w licencjach zawodników PZŻ! Kończymy z tradycyjną formą wydawania licencji i przechodzimy do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl, gdzie w szybki i prosty sposób uzyskacie dostęp do swoich uprawnień żeglarskich i licencji sportowych oraz funkcji dodatkowych jak ubezpieczenie OC.

Co mamy nowego dla użytkowników ebiuro.pya.org.pl?

• uruchomiliśmy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl służący do obsługi członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych;
• wprowadziliśmy elektroniczne wersje licencji z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);
• przygotowaliśmy nowy wzór graficzny licencji zawodnika PZŻ;
• uprościliśmy procedurę do minimum i teraz wydanie licencji trwa kilka minut;
• zrezygnowaliśmy z wymagania załączników.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was skrót najważniejszych informacji dotyczących zmian, które wprowadzamy z początkiem 2020 r.

Licencja zawodnika PZŻ:
• wszystkie dotychczas wydane licencje zawodnika PZŻ (w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów lub w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl w 2019 r.) tracą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r. godz. 00:00;
• licencje zawodnika PZŻ wydane w 2019 r. w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl zachowują dotychczasowe numery;
• licencje zawodnika PZŻ wydane w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów tracą dotychczasowe numery;
• od 2020 r. wszystkie licencje zawodnika PZŻ będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (plik.pdf) poprzez system ebiuro.pya.org.pl na czas określony danego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia lub dnia jej wydania do 31 grudnia danego roku;
• o licencję zawodnika na dany rok kalendarzowy można wnioskować od 1 stycznia danego roku kalendarzowego za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;
• za wydane licencji zawodnika PZŻ pobierana jest opłata roczna w wysokości 50 zł.
Co to oznacza dla zawodników startujących w regatach w 2020 r.?

Wszyscy zawodnicy PZŻ powinni zarejestrować lub zalogować się do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl i wypełnić wniosek o licencję zawodnika PZŻ. Dla wszystkich logujących się do systemu po raz pierwszy przygotowaliśmy podręcznik

Ubezpieczenie zawodnika PZŻ:

• do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy zawodnicy posiadający ważną licencję zawodnika PZŻ;
• do ubezpieczenia OC można przystąpić od 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;
• certyfikat ubezpieczenia OC wystawiany jest w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);
• do ubezpieczenia OC można przystąpić zarówno podczas wnioskowania o licencję zawodnika PZŻ, podczas jej odnawiania lub w dowolnym momencie, kiedy aktualnie będzie ona potrzebna zawodnikowi;
• ubezpieczenie OC będzie obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; koszt składki ubezpieczeniowej jest stały niezależnie od daty jej zakupu (tj. 240,00 zł brutto).
Licencja na reklamę indywidualną:

• od 1 stycznia 2020 r. licencje na reklamy indywidualne będą wystawiane za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl.
Masz pytania lub wątpliwości dotyczące licencji zawodnika PZŻ lub funkcjonowania elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl? Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi materiałami dostępnymi na naszej stronie:
Wszystko, czego chcesz wiedzieć o licencjach >>>
Wszystko, czego chcesz wiedzieć o ebiuro.pya.org.pl – Centrum pomocy ebiuro.pya.org.pl>>>
______________________________________________________________________________

Nowa oferta ubezpieczenia OC na 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Polski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla osób fizycznych będących zawodnikami, trenerami, instruktorami i egzaminatorami PZŻ oraz osób posiadających uprawnienia żeglarskie (żeglarzy).

• do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje przyznane przez Polski Związek Żeglarski (zawodnik, trener, instruktor, egzaminator PZŻ) lub posiadające państwowe uprawnienia żeglarskie (patent żeglarski);
• do ubezpieczenia OC można przystąpić od 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;
• certyfikat ubezpieczenia OC wystawiany jest w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);
• ubezpieczenie OC będzie obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; koszt składki ubezpieczeniowej jest stały niezależnie od daty jej zakupu.

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik opłat za ubezpieczenie OC obowiązujący do 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

UBEZPIECZENIE OC

OPŁATA 

(zł brutto)

zawodnicy PZŻ

zawodnicy innych krajów dopuszczeni do zawodów/regat na terenie RP przez PZŻ 

osoby posiadające licencje i patenty żeglarskie wydane przez PZŻ

240,00*
trenerzy, wychowawcy, nauczyciele, instruktorzy, egzaminatorzy, sędziowie, żeglarstwa (wodnego, lodowego, motorowodnego), windsurfingu, kitesurfingu oraz jego odmian, kajakarstwa, narciarstwa (zimowego, wodnego, wakeboardingu oraz jego odmian) 250,00*
organizacja regat (sportowych i amatorskich) w zakresie żeglarstwa wodnego, motorowodnego oraz lodowego 150,00**

* opłata roczna, ** opłata za regaty

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym biurem.
tel.: +48 664 440 167

Do usłyszenia!

Źródło www.pya.org.pl

Powiązane artykuły