Strona główna » Postanowienia 24. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji

Postanowienia 24. posiedzenia Zarządu PZŻ XXXVIII kadencji

by ZOZŻ

20190407SS PZZ 84 dda4c50a 855x590 aa8ba75a 855x590Dominik Życki kierownikiem żeglarskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyska w Tokio, a Andrzej Szrubkowski został powołany na przewodniczącego Zespołu ds. regat morskich PZŻ – to najważniejsze personalne decyzje Zarządu PZŻ, które zapadły na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Tradycyjnie, podjętych zostało wiele innych decyzji mających znaczenie dla naszego sportu.

Organizacja startu naszej reprezentacji wymaga doświadczonego koordynatora. Zarząd jednogłośnie zaaprobował rekomendację prezesa Tomasza Chamery i tę odpowiedzialną funkcję powierzył Dominikowi Życkiemu, który na co dzień jest dyrektorem sportowym PZŻ.

– To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyzwanie, któremu po części już sprostałem na regatach przedolimpijskich w ubiegłym roku. Wyszło to dobrze i powinniśmy powtórzyć to w czasie igrzysk. Cieszę się, że prezes i Zarząd PZŻ mają do mnie zaufanie w tym względzie – powiedział Dominik Życki. – Na pewno będę chciał skorzystać z rad i pomocy prezesa Tomasza Chamery, który tę rolę pełnił wielokrotnie, zatem przed nami szereg spotkań i rozmów o wszystkich aspektach przygotowań. Oczywiście nie jestem sam, mamy cały zespół, bez którego moja praca niewiele by dała. Podjąłem się tej roli m.in. dlatego, że wiem jakie mam wsparcie, mogę liczyć na zespół, na trenerów, zawodników i współpracowników z biura PZŻ. Na pewno będzie wiele wyzwań i dużo pracy, ale zrobimy wszystko, aby nasi zawodnicy uzyskali jak najlepsze wyniki – dodaje Dominik Życki.
– Dominik z pewnością jest właściwą osobą z bardzo szerokim doświadczeniem olimpijskim z wielu dziedzin. Zaczynał karierę na igrzyskach jako dziennikarz, później jako zawodnik startował w latach 2008 i 2012, ponownie jako komentator w Rio, a na regatach testu olimpijskiego 2019 w Japonii znakomicie sprostał zadaniom kierownika ekipy. Liczymy i trzymamy kciuki, że będzie to świetna okazja, aby wraz z reprezentacją przywiózł do Polski medal(e) – powiedział Prezes Tomasz Chamera.
Nowością jest powołanie Zespołu ds. regat morskich PZŻ, który przejął kompetencje dotyczące regat morskich od Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ. Zespołowi przewodzi kolegium w następującym składzie: Andrzej Szrubkowski – przewodniczący, Bartosz Gruszka, Jarosław Górski, Wojciech Denderski, Tomasz Konnak i Krystian Szypka.
– Zespół powstał z powodu zapanowania nad dość znaczącym chaosem w organizacji regat morskich. Naszym najważniejszym zadaniem jest uregulowanie spraw dotyczących mierniczych formuły ORC. Takich uprawnień nie posiadał do tej pory nikt spośród osób, które wykonywały czynności mierniczego. Panowała więc wolna amerykanka, a już dziś, po niespełna tygodniu prac widać słuszność powołania Zespołu. Obecnie najpilniejszym zadaniem jest opracowanie i przekazanie Zarządowi PZŻ do zatwierdzenia regulaminów Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski i Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski – powiedział Andrzej Szrubkowski.

Zarząd PZŻ podjął także następujące decyzje:
• przyjęto w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenie Kołobrzeska Grupa Regatowa z siedzibą w Kołobrzegu i fundację Optimist Kornik Team z siedzibą w Niestępowie oraz w poczet członków wspierających spółkę Sailing Legia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
• zaakceptowano programy i plany budżetowe szkolenia Kadry Narodowej Juniorów i Kadry Narodowej Seniorów w 2020 r.;
• zatwierdzono zasady wyłaniania i dofinansowania reprezentacji PZŻ na mistrzostwa międzynarodowe i zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ
• zatwierdzono zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ, m.in. po stronie organizatora pozostawiając kwestie wysokości wpisowego i podziału nagród;
• przyznano organizację Mistrzostw Polski w Windsurfingu Zimowym 2020 Giżyckiej Grupie Regatowej;
• zatwierdzono korektę systemu kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym. Przyjęto także ustalenia w sprawie prac nad Regulaminem certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ;objęto patronatem honorowym Lubelski Studencki Rejs Profilaktyczny 2. edycja – 8-15 lutego 2020 r., Morze Tyrreńskie oraz I Międzynarodowy koncert charytatywny na rzecz żeglarzy z niepełnosprawnością – 31 marca 2020 r., w Szczecinie;- przyjęto także zaktualizowaną politykę rachunkowości w zakresie planu kont, co jest związane z wdrażaniem nowego systemu księgowego PZŻ;
• w wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji PZŻ uzyskał od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ofertę przejęcia żaglowca Kapitan Głowacki i włączenia go do zasobów muzealnych Skansenu Morskiego prowadzonego przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a następnie udostępnienie go dla zwiedzających. Ze względu na stan techniczny żaglowca i koszty ponoszone z tytułu jego utrzymania rozważenie ww. oferty jest wysoce zasadne. Po dyskusji Zarząd PZŻ wstępnie zaakceptował ofertę Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu dot. przekazania żaglowca do Skansenu Morskiego prowadzonego przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu powołując zespół pod przewodnictwem Bogusława Witkowskiego, wiceprezesa ds. morskich do prowadzenia szczegółowych rozmów z ww. podmiotem. Negocjacje są aktualnie prowadzone przez zespoły wyznaczone z obydwu stron.

Źródło PZŻ www.pya.org.pl 

Powiązane artykuły