Strona główna » Kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ

by ZOZŻ

Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

 

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się w systemie weekendowym w dniach od 3 marca do 1 kwietnia na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie – współorganizatora szkolenia.

Egzamin planowany jest na 2 kwietnia.

 

Warunkiem uzyskania stopnia Instruktora żeglarstwa PZŻ jest:
  • posiadanie stopnia młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ lub uzyskany, nie później niż w poprzednim sezonie żeglarskim, stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ;
  • posiadanie co najmniej stopnia jachtowego sternika morskiego;
  • posiadanie co najmniej stopnia sternika motorowodnego;
  • posiadanie udokumentowanego stażu instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami);
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa;
  • ukończenie kursu instruktorskiego realizowanego według programu PZŻ;
  • zdanie egzaminu końcowego przed instruktorską komisją egzaminacyjną PZŻ.

 

Cena kursu 1200 zł (plus egzamin PZŻ 430 zł)

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy zgłaszać na adres biuro@zozz.org do dnia 27 lutego.

Pytania telefoniczne lub mailowe kierować należy do Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej

Wojciecha Kaczora wkaczor@zozz.org tel. 602 337 429

 

Powiązane artykuły

Leave a Comment