Strona główna » Górki Zachodnie – PZŻ 2019 Konwent OZŻ-ów i Stowarzyszeń Priorytetowych Klas Regatowych

Górki Zachodnie – PZŻ 2019 Konwent OZŻ-ów i Stowarzyszeń Priorytetowych Klas Regatowych

by ZOZŻ

Konwent PZŻ 2019W sobotę 26 stycznia br. w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich odbył się Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Priorytetowych Klas Regatowych

.

Podczas konwentu omawiano sprawy związane z kodeksem dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, kierunkami działalności i współpracy PZŻ z okręgowymi związkami żeglarskimi oraz stowarzyszeniami klas regatowych, w zakresie formalno – administracyjnym oraz w zakresie upowszechniania żeglarstwa. Uczestniczyli w konwencie przedstawiciele okręgowych związków żeglarskich, reprezentanci stowarzyszeń priorytetowych klas regatowych, oraz członkowie zarządu PZŻ. Konwent prowadził prezes PZŻ, Tomasz Chamera, przedstawiając strategiczne kierunki działalności PZŻ (…).
Prezes przypomniał główne cele Związku. Należą do nich uzyskiwanie minimum jednego medalu w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich, regularne szkolenie zaplecza kadry narodowej, dalszy rozwój żeglarstwa regatowego, zwiększenie liczby żeglarzy i zasięgu działalności, aktywizacja oraz rozwój żeglarstwa morskiego i śródlądowego, uporządkowanie i ujednolicenie systemów szkolenia żeglarskiego, promocja i wychowanie żeglarskie dzieci i młodzieży, zapewnienie dobrej współpracy z sektorem publicznym i biznesem, pielęgnowanie historii i tradycji polskiego żeglarstwa oraz usprawnienie struktury organizacyjnej PZŻ, aby związek był nowoczesną organizacją o europejskich standardach i ambicjach (…).
Omawiane zagadnienia będą przedmiotem dalszych prac Zarządu PZŻ oraz przedstawicieli okręgowych związków żeglarskich.

Opublikowano: 01.02.2019 autor: ew/pya.org.pl całość na: www.gospodarkamorska.pl

Powiązane artykuły