Strona główna » Zawiadomienie o regatach O Złotą Kotwice Dyrektora OSIR – regaty otwarcia sezonu

Zawiadomienie o regatach O Złotą Kotwice Dyrektora OSIR – regaty otwarcia sezonu

by ZOZŻ

plakatZawiadomienie o regatach O Złotą Kotwice Dyrektora OSIR – regaty otwarcia sezonu
Lubczyna 11.05.2019 r.

1. ORGANIZATOR
Gmina Goleniów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

2. PRZEPISY
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi /PRŻ 2017 – 2020/, niniejszym zawiadomieniem o regatach, Instrukcją Żeglugi.

3. KLASY
– OPEN do 7 m
– OPEN od 7 m – do 9m
– OPEN pow 9 m

4. TERMIN I MIEJSCE REGAT ORAZ SCENARIUSZ GODZINOWY
Regaty odbędą się 11 maja 2019 r. na akwenie Jeziora Dąbie, start i meta – Marina Lubczyna.
Program minutowy
9.00 – 10:00 zgłoszenia do regat:
a) klasa otwarta do 7 m
b) klasa otwarta od 7 m-9 m
c) klasa otwarta pow 9 m
11:30 Start do regat
16.30 Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego 2019, zakończenie i podsumowanie regat
17:30 Poczęstunek dla uczestników regat

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu regat w godzinach 9.00 – 10.00, w biurze regat – Bosmanat Marina Lubczyna. Druk formularza dostępny będzie w biurze regat w czasie przyjmowania zgłoszeń.
2. Wpisowe do regat
 klasy OPEN – 50 zł od załogi,

6.INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 11.05.2019 od godziny 9.00

7. NAGRODY
– Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe – za miejsca od I do III w poszczególnych klasach.
– Wśród uczestników – rezydentów Mariny Lubczyna, którzy ukończą regaty zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe:
• abonament na postój łódki na sezon letni 2020
• abonament na postój samochodu na sezon letni 2020
• abonament na postój samochodu na 1 miesiąc
• 2 karty przedpłatowe na media za 30 zł
Warunkiem losowania wyżej wymienionych nagród jest udział i ukończenie regat przez min. 10 jednostek rezydenckich.

8. ADRES ORGANIZATORA
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel.91 – 418 – 21 – 04

9. Biuro regat Marina Lubczyna – Bosmanat
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna
tel. 91 – 419 16 12

Powiązane artykuły