Strona główna » Już cały rok za nami!

Już cały rok za nami!

by Maciej Cylupa

Szanowni,

Zakończyliśmy rok 2020, rok wyjątkowy z uwagi na wybory i nowy Zarząd oraz oczywiście z uwagi na pandemię Covid 19. Mija też rok od ostatnich wyborów i zmiany Prezesa i praktycznie całego Zarządu. Warto szybko i merytorycznie podsumować co się wydarzyło przez te 12 miesięcy.

Był to rok pełen pracy, analizy i planowania. Wiele planów i zamierzeń musiało zostać zaadoptowanych do panujących warunków i ograniczeń. Mimo tego wiele udało nam się zrobić, więc zebraliśmy to w długą listę działań

Działania Ogólne:

 1. Przeprowadziliśmy „cyfryzację” organizacyjną Związku, wdrożenie legalnego oprogramowania i narzędzi pracy, wprowadziliśmy oczywiście spotkania online, współdzielone dyski, cyfryzację dokumentów itp.
 2. Wykonaliśmy audyt otwarcia. Zbadano gospodarowanie środkami trwałymi, przepływy finansowe, gospodarkę majątkową oraz racjonalności postępowania w przypadku dzierżaw obu nieruchomości (Restauracja Jachtowa i przystań Marina Gocław). Podjęliśmy działania w celu zabezpieczenia majątku i interesów ZOZŻ m.in. rozpoczęliśmy renegocjowanie warunków umowy z dotychczasowymi dzierżawcami dążąc do urynkowienia warunków dzierżawy majątku ZOZŻ.
 3. Zbudowaliśmy nową stronę/portal www w nowej domenie zozz.org zawierającą interaktywny kalendarz regat oraz katalog Klubów ZOZŻ.
 4. Otworzyliśmy i prowadzimy fanpage ZOZŻ na platformie Facebook.
 5. Aktywnie działaliśmy przy rozpoczęciu działalności operacyjnej w pierwszym sezonie Mariny w Trzebieży, Zgodnie z porozumieniem z PZŻ, powołaliśmy reprezentanta ZOZZ Kapitana Filipa Gruszczyńskiego w Zarządzie Portu Jachtowego w Trzebieży
 6. Rozpoczęto prace nad wyłonieniem podmiotu mogącego opracować program zabezpieczenia nieruchomości restauracji Jachtowa zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowania do monitoringu stanu nabrzeża i budynku restauracji jachtowej przy ul. Lipowej w Szczecinie. Celem zlecenia miałoby być nadzór nad możliwymi szkodami wynikającymi z pogłębienia toru wodnego przy działce ZOZŻ przy ul. Lipowej 5 w Szczecinie.
 7. Znalezienie inwestora na kompleksowy remont niszczejącego latami żaglowca STS Kapitan Głowacki.

Sport Amatorski:

 1. Ukonstytuowanie się Komisji Sportu Amatorskiego, zapoznanie się z dokumentami
 2. Stworzenie i zatwierdzenie Regulaminu Komisji
 3. Bieżąca aktualizacja kalendarza regat w sytuacji epidemicznej
 4. Zainicjowanie treningów regatowych dla załóg jachtów morskich na Zalewie Szczecińskim. Idea ta została przyjęta przez żeglarzy i treningi takie były organizowane oddolnie przez żeglarzy kilkukrotnie na Zatoce Pomorskiej i Bałtyku.
 5. Działania zachęcające organizatorów regat do nieodwoływania regat z powodu pandemii. Wsparcie organizacji pierwszych regat w sezonie dla jachtów morskich (Regaty Gryfa)
 6. Współpraca z PoZŻ oraz Zespołem ds. Regat Morskich PZŻ przy powstawaniu nowych dokumentów: Regulaminu Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski i Regulaminu Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski. Nowy Regulamin MŻPP jest znacznie korzystniejszy dla zawodników zachodniopomorskich w porównaniu do lat ubiegłych. Więcej zachodniopomorskich regat będzie ujętych w pucharze oraz wyrównują się szanse na zdobycie dobrych pozycji w rankingu dla załóg z obu stron wybrzeża.
 7. Uchwalenie Regulaminu Pucharu Sezonu KWR na kolejne sezony i rozpoczęcie prac nad Regulaminem Pucharu Sezonu ORC
 8. Pozyskanie stażystów na mierniczych ORC oraz inspektorów OSR
 9. Pozyskanie kandydatów z Pomorza Zachodniego na członków Zespołu ds. Regat Morskich PZŻ

Sport Wyczynowy:

 1. Ukonstytuowanie się Komisji Sportu Wyczynowego, zapoznanie się z dokumentami, programami i umowami/
 2. Stworzenie, zatwierdzenie Regulaminu Komisji, Programu na kadencję
 3. Bieżące kontrolowanie sytuacji dotyczącej możliwości treningów podczas pandemii.
 4. Start przygotowania regulaminów powoływania kadr wojewódzkich oraz spraw praktycznych związanych z trenowaniem kadry, rozliczeń z Zachodniopomorską Federacją Sportu.
 5. Powołanie na trenera koordynatora Roberta Siluka.
 6. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu m.in. Programu Laser i sprzętu PZŻ, przekazanego ZOZŻ, w ramach programu PolSailing.
 7. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu powoływania kadry wojewódzkiej.
 8. Współpraca z władzami Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Omówienie współpracy i ustalenie zasad przepływu informacji, rozliczeń i wzajemnych relacji.
 9. Wraz z komisją ds. sportu amatorskiego przygotowanie regulaminu przyznawania regatom w okręgu tytułu Mistrzostw.

Szkolenia i Egzaminy:

 1. Prowadzenie egzaminów na stopnie
  1. Żeglarz jachtowy – 15 egzaminów (wzrost z 13)
  2. Jachtowy sternik morski -7 egzaminów (wzrost z 3)
 2. Ilość przeegzaminowanych na stopień:
  1. Żeglarza jachtowego – 110 osób (wzrost z 58)
  2. Jachtowy sternik morski – 15 osób (wzrost z 8)
 3. Przeniesienie kursokonferencji unifikacyjnej dla instruktorów na czas „po pandemii”.
 4. Prace nad poszerzeniem składu egzaminatorów ZOZŻ.
 5. Porozumienie ze specjalistami z Maritime Safety & Security w sprawie wspólnych szkoleń dla żeglarzy chcących poznać praktyczne zasady użycia środków bezpieczeństwa (tratwa, raca itp.)
 6. Ciągła analiza kolejnych rozporządzeń i ich wpływu na działalność szkoleniową.
 7. Przygotowanie oferty szkoleń na stopnie Nauczyciel Żeglowania (marzec 2021) i Instruktor Żeglarstwa (kwiecień 2021).
 8. Nawiązanie kontaktu z Morskim Centrum Nauki.
 9. Udział w zakończeniu drugiej edycji Szkoły Jungów. Trzecia edycja ze względu na sytuacje epidemiologiczną została wstrzymana.
 10. Rozmowy w sprawie poprawy jakości szkoleń młodzieży w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.
 11. Planowanie pokazów ratownictwa na jachtach w ramach TTSR 2021.

W 2021 jesteśmy już po pierwszych zebraniach Zarządu,  o  kolejnych postępach będziemy Was informować na bieżąco.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd ZOZŻ

Powiązane artykuły

Leave a Comment