Strona główna » Zaproszenie na 4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne Trzebież /Stepnica

Zaproszenie na 4 Morskie Integracyjne Regaty Turystyczne Trzebież /Stepnica

by ZOZŻ

4 MORSKIE INTEGRACYJNE REGATY TURYSTYCZNE

2 9.0 5.2 0 2 1 r.

1. Termin i miejsce regat
Regaty zostaną rozegrane w dniu: 29.05.2021 na akwenie Zalewu Szczecińskiego lub
Roztoki Odrzańskiej. Portem startowym regat jest Marina Trzebież, ul. Rybacka 26, 72-020
Trzebież, portem końcowym jest Marina Stepnica – Przystań im. Kapitana Roberta
Hilgendorfa, ul. T. Kościuszki 24A 72-112 Stepnica.
2. Organizator
Organizatorem regat jest  Fundacja im. Dwighta Eisenhowera ul. Lechlin 30,
62-085 Skoki, www.eisenhower.org.pl
3. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z następującymi przepisami:
a. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2021-2024
b. Międzynarodowymi Przepisami Zapobiegania Zderzeniom Na Morzu
c. Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
d. Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach
4. Warunki uczestnictwa, klasy
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski spełniający wymagania
określone przepisami wymienionymi w punkcie 1, zdolny do żeglugi na akwenie regat.
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
a. Grupa Otwarta I – jachty o długości powyżej 8,00 metra
b. Grupa Otwarta II – jachty o długości do 8,00 metra
Podział na grupy może być inny. Ostateczny podział na grupy nastąpi po zgłoszeniu jachtów
i zostanie podany na liście startowej.
5. Zgłoszenia do regat
Przewiduje się tylko zgłoszenia elektroniczne.
Armator lub skipper każdego jachtu musi do dnia 28 maja 2021 do godz. 20:00 przesłać na
adres office@eisenhower.org.pl następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz zgłoszenia do regat,
b. dowód wpłaty wpisowego do regat,
c. ważną̨ polisę̨ ubezpieczeniową OC (min 50 000 PLN),
d. jeśli umieszczona jest reklama, odpowiednia zgoda narodowego związku
żeglarskiego – dotyczy tylko jachtów, których prowadzący posiada sportową licencję
zawodnika,
e. każda reklama wielkoformatowa umieszczona na jachcie, musi zostać zgłoszona
podczas rejestracji i otrzymać zgodę organizatora.
W przypadku zgłoszenia w dniu regat, należy wypełnić formularz przy stanowisku
organizatora i przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 5 a-e (wersja papierowa lub
elektroniczna).
6. Wpisowe
Wysokość opłaty wpisowej do 28 maja wynosi 90 pln od jachtu. Po tej dacie, w dniu regat
opłata wpisowa wynosi 120 pln od jachtu.
Opłatę wpisową należy przelać na konto Fundacji Eisenhowera z tytułem transakcji:
“Wpisowe do regat MIRT – nazwa jachtu”
Numer konta bankowego: 20 1140 2004 0000 3802 7853 4044
7. Inspekcje kontrolne
Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat może zostać
wezwany do poddania się inspekcji jachtowych i indywidualnych środków bezpieczeństwa.

Formularz zgłoszenia do MIRT 2021

Zawiadomienie o regatach MIRT 2021

Powiązane artykuły

Leave a Comment