Strona główna » Zapraszamy na XI Regaty Stepnica

Zapraszamy na XI Regaty Stepnica

by Piotr Stelmarczyk

Drodzy przyjaciele żeglarze!

XI REGATY Stepnica 9 lipca 2022 r.

Zawiadomienie o regatach

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Regatach Stepnica w dniu 9 lipca 2022 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego organizowanych wspólnie przez Gminę Stepnica, Klub Żeglarzy Samotników, Jacht Klub ,,ROZTOKA”, Klub Sportów Wodnych ,,Szuwarek’’ Kopice, Klub Żeglarski LOK Stepnica.

1. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami: Przepisami Regatowymi World Sailing edycji 2021-2024, Międzynarodowymi Przepisami Zapobiegania Zderzeniom Na Morzu, Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ, Przepisami klas ORC i KWR, Przepisami Offshore Special Regulations, App. B, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach. Regaty przeznaczone są wyłącznie dla jachtów balastowych. Sędzią Głównym Regat będzie Jerzy Kaczor nr telefonu +48 723 889 788

2. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na www. stepnica.pl w zakładce ,,Regaty Stepnica” i przesłaniu go wraz z kopią dokumentów: polisy ubezpieczeniowej, świadectwa pomiarowego i dowodu opłaty w jednym pliku pdf. z nazwą jachtu do godz. 15.00 dnia 8 lipca na adres sekretarz@stepnica.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu regat do godziny 09:00 na terenie KŻ LOK Stepnica (Kanał Młyński).

Udział w regatach wymaga opłaty w wysokości 50 złotych za jacht, płatne w trakcie rejestracji lub przelewem na konto Bank PEKAO SA: 36 1240 3927 1111 0010 5103 2068 . Podczas rejestracji należy okazać dowód wpłaty.
Postój płatny według stawek administratorów przystani.

3. Program Regat Stepnica :
9 Lipca – sobota
09:00 – odprawa kapitanów (przystań przy Kanale Młyńskim)
10:00 – 15:00 rozegranie regat
17:00 – 17:30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Regat Stepnica (Amfiteatr w Stepnicy).

4.Grupy klasyfikacji:
Grupy w danej klasie zostaną utworzone po zgłoszeniu się co najmniej 3 jachtów. Można zgłosić swój udział tylko w jednej klasie.

Jachty z pomiarem KWR: KWRI>=1,2300
KWR II < 1,2300 Samotnicy

OPEN – Jachty bez pomiaru o długości całkowitej: Grupa I długość całkowita > = 8,1 m
Grupa II długość całkowita < 8,0 m

5. Trasaregatopisanajestwdołączonejinstrukcjiżeglugi.Instrukcjażeglugiprzekazanazostanietakżewrazznumerem startowym przed odprawą w dniu regat.

6. Nagrody:

● Wieczyście Przechodni Puchar im. Kpt. Roberta Hilgendorfa.
W celu umożliwienia zdobycia głównej nagrody wszystkim uczestnikom regat Puchar Kpt. Roberta Hilgendorfa przyznawany jest w systemie rotacyjnym w każdym kolejnym roku zwycięzcy innej grupy i zgodnie ze stosownym Regulaminem przyznawania Pucharu Przechodniego. W roku 2022 przyznany zostanie najszybszej jednostce z grupy OPEN II.

  • ●  I miejsce – Statuetka Regat Stepnica/Dyplom
  • ●  II i III miejsce – Statuetka Regat Stepnica/Dyplom
  • ●  Dyplomy za uczestnictwo w regatach dla wszystkich jachtów.7. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z regatami i imprezami towarzyszącymi. Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać odpowiednie wyposażenie i stosowne ubezpieczenie OC.

    Zgłoszenie do XI Regat Stepnica

    Instrukcja Żeglugi XI Regaty Stepnica

Powiązane artykuły

Leave a Comment