Strona główna » Czy chcesz rozwijać swoje umiejętności żeglarskie i dzielić się pasją z innymi? Zostań Nauczycielem Żeglowania PZŻ!

Czy chcesz rozwijać swoje umiejętności żeglarskie i dzielić się pasją z innymi? Zostań Nauczycielem Żeglowania PZŻ!

by ZOZŻ

Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ.

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się w  systemie weekendowym w dniach od 3 listopada do 2 grudnia na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie – współorganizatora szkolenia. Egzamin planowany jest na 3 grudnia.

Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel Żeglowania (odpowiednika dawnego Młodszego Instruktora Żeglarstwa) jest:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,
  • posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Cena kursu: 900 zł (plus egzamin PZŻ 320 zł).

Jeżeli planujesz zająć się szkoleniem żeglarskim – ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy zgłaszać na adres: biuro@zozz.org do dnia 25 października.

Pytania telefoniczne lub mailowe kierować należy do

Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego kursu Przemysława Dziarnowskiego:

p.dziarnowski@centrumzeglarskie.pl / tel.:509 525 090

lub

Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej Wojciecha Kaczora:

wkaczor@zozz.org / tel.: 602 337 429

 

Powiązane artykuły

Leave a Comment