Strona główna » Sejmik Nadzwyczajny ZOZŻ

Sejmik Nadzwyczajny ZOZŻ

by ZOZŻ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd ZOZŻ informuje o zwołaniu na dzień 15.08.2021 roku o godzinie 11:00, Sejmiku nadzwyczajnego Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

W nawiązaniu do przesłanej do Was w dniu 17 czerwca korespondencji ws odwołania Walnego Okręgowego Zebrania Wyborczego delegatów na Sejmik PZŻ, uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy stanowisko, że delegatów na sejmik PZŻ powinno wybierać szerokie grono klubów ZOŻŻ a nie ich ograniczona liczba, wskazana przez Polski Związek Żeglarski.

ZOZŻ chcąc zadbać o ochronę interesów klubów żeglarskich wykluczonych przez PZŻ, oraz prawidłową reprezentację naszego Związku na Sejmiku PZŻ, wyboru delegatów dokona na Sejmiku nadzwyczajnym ZOZŻ w dniu 15.08.2021

Proszę zwrócić uwagę, że spotkamy się w innym miejscu niż dotychczas, w sali  w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

Z żeglarskim pozdrowieniem,

Marcin Raubo – Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

Informacje administracyjne

Informacje administracyjne

Materiały na spotkanie można pobrać poniżej

Prosimy o podanie mailowo nazwiska reprezentanta klubu na Sejmik Nadzwyczajny ZOZŻ  do dnia 05.08.2021 na adres mailowy biura: biuro@zozz.org
Jeżeli nie zostanie podane nazwisko delegata klubu mailowo, to wytypowany przedstawiciel klubu będzie musiał mieć ze sobą upoważnienie od klubu do uczestniczenia w spotkaniu.

Prosimy również aby wytypowany przez Państwa kandydat na delegata na Sejmik PZŻ wypełnił oświadczenie, które będzie potrzebne przy podawaniu kandydatur
(osoba podana na kandydata nie musi znajdować się na sali ale musi być członkiem Państwa klubu lub klubu, który jest członkiem ZOZŻ)

Upoważnienie dla przedstawiciela klubu (delegata) znajduje się w Regulaminie obrad  a oświadczenie od kandydata na delegata na Sejmik PZŻ można pobrać poniżej.

  1. Zawiadomienie Sejmik Nadzwyczajny
  2. Porządek obrad
  3. Regulamin obrad 15.08.2021
  4. Zgłoszenie i oświadczenie kandydata na delegata na Sejmik PZŻ

Powiązane artykuły

Leave a Comment