Strona główna » Regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego

Regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego

by ZOZŻ

Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLĘ” Szczecinek
oraz
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku serdecznie zapraszają na regaty organizowane na jez. Trzesiecko

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego
w klasach Optimist, OK-Dinghy
ISA 407, ILCA 4, Laser Pico

29 kwietnia 2023
Jezioro Trzesiecko, Szczecinek

 

1.TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniu 29.04.2023 r. na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku przy przystani Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior ul. Mickiewicza 2.

2. ORGANIZATOR
Organizatorami regat są: Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLĘ” Szczecinek, tel: 694 608 828 zmksorle@gmail.com oraz CEEiRJ w Szczecinku ul. Mickiewicza 2, tel: 94 712 88 00 sekretariat@eco.szczecinek.pl

3. UCZESTNICTWO
W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby, zgodnie z regulaminem PZŻ. Regaty rozegrane będą w klasach: Optimist, ISA 407, OK-Dinghy, Laser, Laser Pico

4. ZGŁOSZENIE DO REGAT
Zgłoszenie wstępne do dnia 25.04.2023 r. na adres jak w pkt. 2.
Zgłoszenie ostateczne w dniu 29.04.2023 r. w godz. 8:30 – 10:00 w biurze regat.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
Regaty przeprowadzone będą wg obowiązujących przepisów w PZŻ oraz instrukcji żeglugi. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w klasie Optimist i w pozostałych klasach 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

6. NAGRODY
Zawodnicy za miejsca I-III w każdej kategorii otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się ustalenia wpisowego do regat.
Informacji udziela CEEiRJ, tel. 94 712 88 00 i prezes ŻMKS „ORLĘ” tel. 694 608 828.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Organizator zapewnia ciepły posiłek.

9. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku podczas regat: zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonywanych w czasie trwania regat przez organizatorów i sponsorów.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Organizator ubezpiecza uczestników regat od NNW w zakresie podstawowym do kwoty 7 000 zł i od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez zawodnika lub jego jacht wynikające z udziału w regatach do kwoty 500 000 zł.

11. RAMOWY PROGRAM REGAT

29.04.2023 (sobota)

8:30 – 09:30 ostateczne przyjmowanie zgłoszeń

10:00- uroczyste otwarcie regat

11:00 – wyścigi wg programu SG

15:00 – uroczyste zakończenie regat

Zapraszamy do udziału w regatach!

Powiązane artykuły

Leave a Comment