Strona główna » Tomasz Chamera ponownie Prezesem PZŻ

Tomasz Chamera ponownie Prezesem PZŻ

by Maciej Cylupa

Tomasz Chamera wybrany prezesem PZŻ na nową kadencję. Wyboru dokonało 92 delegatów na LIII Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik PZŻ, który odbył się w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Na urzędującego prezesa, który był jedynym kandydatem zagłosowało 91 delegatów. Tomasz Chamera był jedynym kandydatem. Wybrano też nowy zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego.


Wybory zostały poprzedzone sprawozdaniem ustępującego Zarządu z działalności PZŻ oraz prezentacją sprawozdania finansowego za rok 2020. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium – za głosowało 89 osób, jedna się wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciwny. Podobnie zakończyły się wybory prezesa PZŻ. Urzędujący od 2017 roku prezes nie miał kontrkandydata. Tomasz Chamera został wybrany niemal jednogłośnie – uzyskał 91 głosów, przy jednym przeciwnym.

Wynik wyborów pozytywnie mnie zaskoczył i odbieram to jako potwierdzenie tego, że praca, jaką wraz z zarządem wykonaliśmy w minionej kadencji przyniosła spodziewany efekt. Dla mnie osobiście to nie tylko sukces, ale przede wszystkim zobowiązanie, bo wynik odzwierciedla nie tylko skalę zaufania jakim zostałem obdarzony, ale też skalę oczekiwań środowiska żeglarskiego. Zakończona kadencja nie była łatwa, ale oceniam ją bardzo dobrze. W kontekście sportowym największym sukcesem okazał się srebrny medal olimpijski w klasie 470, bardzo też cieszą sukcesy i medale naszych młodzieżowców i juniorów w regatach rangi mistrzostw świata, czy Europy. Zadbaliśmy też o stan finansów Polskiego Związku Żeglarskiego, uporządkowaliśmy sprawy związane z naszym majątkiem i myślę też, że jako Związek staliśmy się reprezentantem wszystkich żeglarskich środowisk mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Cele na następną kadencję to kontynuacja podjętych już wcześniej działań w zakresie rozwoju działalności sportowej, usprawnienie struktury zarządzania w PZŻ i wzmocnienie pozycji żeglarstwa w Polsce, Europie i na świecie. Ponadto prezes Chamera zapowiedział kontynuację współpracy z okręgami i stowarzyszeniami klas w ramach zarządzania związkiem.

– Jeszcze mocniej też chcemy pracować nad upowszechnianiem i rozwojem żeglarstwa, tak aby grono ludzi żeglujących cały czas się powiększało. Nadal zamierzam też wspierać żeglarstwo amatorskie, zależy mi również na kontynuacji dobrej współpracy z sektorem publicznym m.in. z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, samorządami i środowiskiem biznesowymdodaje prezes Chamera.

Skład Zarządu PZŻ został uzupełniony o czterech wiceprezesów, 8 członków zarządu, sekretarza generalnego i skarbnika. Wiceprezesem ds. żeglarstwa amatorskiego został Jarosław Bazylko, funkcję wiceprezesa ds. sportu powszechnego i szkolenia pełnić będzie Katarzyna Domańska, wiceprezesem ds. technicznych został Radosław Śląski a na stanowisko wiceprezesa ds. majątkowych wybrany został Bogusław Witkowski.

Funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego pełnić będzie Janusz Marek Taber, a funkcje skarbnika Wojciech Frączak. Członkami Zarządu zostali: Patryk Romanowski, Sebastian Wójcikowski, Tomasz Figlerowicz, Ryszard Błacha, Leopold Naskręt, Zbigniew Jagniątkowski, Tadeusz Gospodarczyk i Paweł Czuba.

– W porównaniu z minioną kadencją w składzie Zarządu zaszły stosunkowo niewielkie zmiany. Bardzo dziękuję członkom zarządu, którzy zakończyli swoją działalność za ich pracę i wkład w rozwój polskiego żeglarstwa. Jestem przekonany, że nowe twarze wniosą też sporo nowych pomysłów i aktywności, wszak są to osoby bardzo cenione w środowisku, z wieloma sukcesami na koncie. Usprawniliśmy też nieco naszą strukturę, mamy nowy podział obowiązków, który wynika z konieczności dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości i jest efektem wielu rozmów ze środowiskiem żeglarzymówi Tomasz Chamera.

Podczas Semiku odznaczeniem „Honorowa Odznaka Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego” uhonorowani zostali prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski oraz skarbnik PoZŻ Jarosław Kukliński.

TOMASZ CHAMERA DOSSIER: Tomasz Chamera ma 50 lat. Swoją żeglarską przygodę zaczął w Miejskim Klubie Żeglarskim Arka Gdynia, gdzie zaczął pływać na łódce klasy Optimist, następnie na klasie Cadet i 470. Przez wiele lat był trenerem żeglarstwa w Yacht Klubie „Stal” Gdynia. Pracował też jako trener z kadrami młodzieżowymi i olimpijskimi, odpowiadał za szkolenie młodzieży akademickiej. Już jako działacz sportowy zarządzał i nadal zarządza dużymi projektami, jak kampanie olimpijskie i regaty międzynarodowe. Zorganizował Młodzieżowe MŚ ISAF w 2004 roku, Młodzieżowe MŚ World Sailing w 2019 roku oraz Gdynia Sailing Days w latach 2010-2021. Z ramienia World Sailing nadzorował organizację i przebieg rywalizacji żeglarskiej podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Z PZŻ związany jest od 2001 roku jako trener główny, dyrektor sportowy, wiceprezes ds. sportu, od 2017 roku pełniąc funkcję prezesa. W latach 2015-2021 był Wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej EUROSAF. Od 2020 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailing (największa ilość głosów 102 spośród 126 głosujących krajów). Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zawodowo związany z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie kieruje Zakładem Żeglarstwa. Jest absolwentem tej uczelni, od blisko 30 lat rozwija na niej żeglarstwo na wszystkich płaszczyznach. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora. Ukończył również studia podyplomowe dla menedżerów sportu oraz z zakresu psychologii sportowej.

ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Wiceprezes ds. żeglarstwa amatorskiego – Jarosław Bazylko
Wiceprezes ds. sportu powszechnego i szkolenia – Katarzyna Domańska
Wiceprezes ds. majątkowych – Bogusław Witkowski
Wiceprezes ds. technicznych – Radosław Śląski
Sekretarz Generalny – Janusz Marek Taber
Skarbnik – Wojciech Frączak

Członek Zarządu – Tomasz Figlerowicz
Członek Zarządu – Patryk Romanowski
Członek Zarządu – Sebastian Wójcikowski
Członek Zarządu – Ryszard Błacha
Członek Zarządu – Leopold Naskręt
Członek Zarządu – Zbigniew Jagniątkowski
Członek Zarządu – Tadeusz Gospodarczyk
Członek Zarządu – Paweł Czuba

Powiązane artykuły

Leave a Comment