Strona główna » Zapraszamy na kurs Nauczyciela Żeglowania PZZ!

Zapraszamy na kurs Nauczyciela Żeglowania PZZ!

by Maciej Cylupa

Zapraszamy członków klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim na kurs zakończony egzaminem na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ.

Kurs organizowany przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski odbędzie się systemie weekendowym w dniach od 18 marca do 9 kwietnia na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie – współorganizatora szkolenia. Egzamin planowany jest na 10  kwietnia.

Warunkiem uzyskania stopnia Nauczyciel Żeglowania (odpowiednika dawnego Młodszego Instruktora Żeglarstwa) jest:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,
  • posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Cena kursu: 800 zł (plus egzamin PZŻ 320 zł).

Jeżeli planujesz zająć się szkoleniem żeglarskim – ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy zgłaszać na adres: biuro@zozz.org do dnia 1 marca.

Pytania telefoniczne lub mailowe kierować należy do Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Edukacji Morskiej Wojciecha Kaczora:

wkaczor@zozz.org / tel.: 602 337 429

Powiązane artykuły

Leave a Comment