Strona główna » Nowy puchar sezonu Najaktywiejszy w KWR

Nowy puchar sezonu Najaktywiejszy w KWR

by ZOZŻ

Nowy puchar sezonu „Najaktywiejszy w KWR”

 

W rozpoczynającym się sezonie nawigacyjnym zachodniopomorscy mierniczowie KWR ufundowali nowy Puchar sezonu „Najaktywniejszy w KWR”. Kwalifikacja Pucharu będzie prowadzona w 2 grupach:

KWR1 – jachty o współczynniku większym lub równym 1,23,
KWR2 – jachty o współczynniku mniejszym niż 1,23.

Każdy jacht, który wystartuje w grupie KWR w regatach zgłoszonych do Kalendarza ZOZŻ otrzyma 1 punkt.

Puchar zdobędzie jacht, który uzyska największą liczbę punktów. Będzie to drugi – obok Pucharu sezonu KWR – możliwy do zdobycia puchar sezonu regatowego dla jachtów z aktualnym świadectwem KWR.

REGULAMIN
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PUCHARU SEZONU
„NAJAKTYWNIEJSZY W KWR”

1. Zachodniopomorski Puchar Sezonu „Najaktywniejszy w KWR” (Puchar Sezonu) ma na celu wyłonienie jachtu, który w sezonie nawigacyjnym najaktywniej startował w regatach klasyfikowanych wg formuły wyrównawczej KWR.

2. Pucharu Sezonu przyznawany jest przez zachodniopomorskich mierniczych KWR.

3. Klasyfikacja obejmuje jachty posiadające aktualne Świadectwo Pomiarowe KWR.
Spis świadectw znajduje się na stronie internetowej kwr-swiadectwa.pl

4. Do punktacji Pucharu Sezonu zaliczane są wszystkie imprezy z Kalendarza Regat ZOZŻ.

5. Jachty startujące w regatach Pucharu Sezonu podzielone są na dwie grupy:

• KWR 1 – jachty o wsp. KWR >= 1,23,
• KWR 2 – jachty o wsp. KWR < 1,23.

6. Każdy jacht, który wystartował otrzyma liczbę punktów w zależności do akwenu regat:

• 1,00 – Jezioro Dąbie,
• 1,25 – Zalew Szczeciński,
• 1,50 – Bałtyk, Zatoka Pomorska,
• 1,75 – Bałtyk, Zatoka Pomorska, jeśli długość przynajmniej 2 wyścigów regat jest większa od 20Mm,
• 2,00 – Mistrzostwa Okręgu, Mistrzostwa Polski.

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej jachtów remisy rozstrzygane są zgodnie z Dodatkiem A PRŻ.

8. Puchar Sezonu otrzyma jacht, który w sezonie nawigacyjnym uzyska największą liczbę punktów.

9. Koordynatorem Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu „Najaktywniejszy w KWR” jest delegowany mierniczy KWR.

 

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji 😊

Dariusz Stefek
Mierniczy KWR

Powiązane artykuły

Leave a Comment